Informācija par Ventspils brīvostas valdes 31.janvāra ārkārtas sēdē pieņemtajiem lēmumiem

05/02/2020

31.janvāra ārkārtas sēdē nolemts:

Atbilstoši atklātā Iepirkuma “Par Ventspils brīvostas teritorijas un objektu aizsardzību un uzraudzību” rezultātiem pilnvarot Ventspils brīvostas pārvaldnieku A.Purmali parakstīt līgumu starp Ventspils brīvostas pārvaldi (pasūtītājs), un Ventspils pilsētas pašvaldības policiju (izpildītājs) par Ventspils brīvostas teritorijas un Ventspils brīvostas pārvaldes valdījumā nodotās teritorijas un tajā esošo objektu, tai skaitā objektu pieguļošo teritoriju, aizsardzību un uzraudzību uz laika periodu no 01.02.2020 līdz 31.12.2020.