Informācija par Ventspils brīvostas valdes 6.janvāra sēdē lemtajiem jautājumiem

11/01/2017
-Valde saskaņoja SIA “”Ventspils nafta” termināls” ieceri uzstādīt tvaiku kontroles sistēmas uzņēmuma nomas teritorijā Talsu ielā 75, kā arī naftas produktu tehnoloģisko cauruļvadu būvniecības ieceri.

-Valde akceptēja līgumu slēgšanu par projekta īstenošanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējuma piesaisti projektiem “Ražošanas ēkas Nr.7 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā” un „Ražošanas ēkas būvniecība Ganību ielā 103, Ventspilī”.

-Valde nolēma slēgt līgumu ar Swedish Orient Line par regulāru Ro-Ro kravu pārvadājumu pakalpojuma nodrošinājumu līnijā Ventspils – Zēbrige (Beļģija) – Tilberi (Apvienotā Karaliste).

-Atbilstoši atklātā konkursa „Degvielas iegāde” rezultātiem valde pilnvaroja pārvaldnieku parakstīt līgumu starp Ventspils brīvostas pārvaldi un AS “Virši A” par bezsvina benzīna un dīzeļdegvielas iegādi līdz 2017.gada 31.decembrim.

-Valde izskatīja komercsabiedrību iesniegumus par grozījumiem nomas līgumos.

Sēdē piedalījās Ventspils pilsētas domes izvirzītie valdes locekļi – Jānis Vītoliņš, Aivars Lembergs, Guntis Blumbergs, Didzis Ošenieks, valsts pārstāvji – LR Ekonomikas ministrijas pārstāvis Gatis Eglītis, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis Edijs Vaznis, LR Satiksmes ministrijas pārstāvis Kaspars Ozoliņš un LR Finanšu ministrijas pārstāvis Ringolds Beinarovičs.