Izsludina sarunu procedūru par nedzīvojamo telpu un tām pieguļošās zemes nomu Kustes dambī 30A un 30B

18/09/2018

Ventspils brīvostas pārvalde izsludina sarunu procedūru par nedzīvojamu telpu Kustes dambī 30A, Ventspilī, kadastra apzīmējums 27000220221001, 7305,8 kv.m. platībā un tām pieguļošās zemes Ventspilī, Kustes dambī 30A un Kustes dambī 30B 17037 kv.m. platībā nomu.

Pretendentu pieteikumi par nomas līguma noslēgšanu jāiesniedz Ventspils brīvostas pārvaldē, Jāņa ielā 19, Ventspilī, līdz 2018.gada 2.oktobrim plkst. 10.00.

Informācija pa tālruni 63602307.