Izsludināts iepirkums Ventspils ostas Ziemeļu mola atjaunošanai

08/06/2018

Ventspils brīvostas pārvalde izsludinājusi atklātu konkursu par tiesībām veikt ostas Ziemeļu mola atjaunošanu. Tas būs pēdējo gadu lielākais hidrotehnisko būvju atjaunošanas projekts Ventspils ostā, kas ilgs gandrīz 2 gadus. 

Ziemeļu mols Ventspilī ir viena no stratēģiski nozīmīgākajām ostas hidrobūvēm  – dambis, kas no cietzemes iestiepjas jūrā un pasargā ostu no viļņiem, ledus un smilšu sanesumiem. Atšķirībā no Dienvidu mola, kas ir viena no iecienītākajām ventspilnieku un pilsētas viesu pastaigas vietām, Ziemeļu mols ir ierobežotas pieejamības teritorija, jo tajā notiek arī kravu pārkraušanas darbi. Ventspils ostas moli to tagadējā veidolā būvēti pirms vairāk nekā 100 gadiem. Pēdējie atjaunošanas un pārbūves darbi Ziemeļu molā veikti no pagājušā gadsimta  70-tajiem līdz 90-tajiem gadiem, bet tagad plānotie  ir visu laiku vērienīgākie mola atjaunošanas darbi.

Būtiskākie plānotie darbi ir mola tetrapodu un betona masīvu krāvuma papildināšana, mola fasādes sienu hermetizācija, mola ķermeņa monolitizēšana, tehnoloģiskā cauruļvada kanāla demontāža un jaunas brauktuves izbūve. 

 Pretendenti pieteikumus atklātajam konkursam “Ziemeļu mola atjaunošana” var iesniegt līdz 2018.gada 10.jūlijam. Konkursa dokumentācija no 9.jūnija būs pieejama Ventspils brīvostas pārvaldes Interneta vietnē https://www.portofventspils.lv/lv/brivostas-parvalde/publiskie-iepirkumi/ un Elektronisko iepirkumu sistēmā.

Jau ziņots, ka šobrīd aktīvi norit ostas Dienvidu mola atjaunošana, ko plānots pabeigt augustā.

Būvdarbi tiks veikti un finansēti projekta Nr. 6.1.1.0/17/I/003 “Ventspils brīvostas hidrotehnisko būvju pārbūve un atjaunošana” ietvaros, kura realizācija notiks saskaņā ar darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķi “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti”.