Izsole par zāģbaļķu savākšanu

17/09/2018

Ventspils brīvostas pārvalde rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli par zāģbaļķu (turpmāk – izsolāmā manta) savākšana no augstsprieguma līnijas izbūves trases.

Izsolāmās mantas vispārīgie dati:

Zāģbaļķi (dažāda sortimenta un sugas). Materiāli atrodas augstsprieguma elektrolīnijas trasē Ventspilī, Mauru ceļā 71 (kokmateriālu daudzums īpašumā apmēram 316 m3) un Kurzemes ielā 40 (lapkoki apmēram 110 m3). Materiālu garums pārsvarā ir 3 m.

Ar izsolāmo mantu var iepazīties jaunajā augstsprieguma elektrolīnijas trasē Ventspilī, Mauru ceļā 71 un Kurzemes ielā 40 līdz 2018.gada 01.oktobrim no plkst. 08:00 līdz plkst.16:00, iepriekš laiku saskaņojot pa tālruni 26425933 (Auseklis Prūsis)

Izsole notiks 2018. gada 02.oktobrī, plkst. 10.00, Ventspils brīvostas pārvaldē, 206.telpā (2.stāva zālē), Jāņa ielā 19, Ventspilī.

Izsolāmās mantas sākumcena ir EUR 36.00 (trīsdesmit seši euro) bez PVN par 1 (vienu) m3.

Izsolāmās mantas nosolītā augstākā cena tiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles noteikumus līdz 2018.gada 02.oktobra plkst.9:00 var saņemt elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: [email protected], kā arī iepazīties ar tiem Jāņa ielā 19, Ventspilī, iepriekš laiku saskaņojot pa tālruni 63602312.

Dokumenti izsoles dalībnieku reģistrācijai iesniedzami (vai iesūtāmi pa pastu) Ventspils brīvostas pārvaldē, Jāņa ielā 19, Ventspilī, 102.kabinetā, katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00 un 2018.gada 02.oktobrī līdz plkst. 9.00.