Izstrādās būvprojektu Ziemeļu mola atjaunošanai Ventspilī

10/04/2017
Ventspils brīvostas pārvalde izsludinājusi iepirkumu par Ziemeļu mola atjaunošanas būvprojekta izstrādi.

Iepirkums paredz būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu objektam „Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana”. Būvprojekta ietvaros plānots izstrādāt risinājumus Ziemeļu mola nostiprināšanai un mola nogāžu no jūras un priekšostas puses atjaunošanai ar dzelzsbetona elementiem, kā arī citu profilaktisko darbu veikšanai. Būvprojekta izstrādes piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 2017.gada 16.maijs.

Ziemeļu mola atjaunošanas mērķis ir nodrošināt drošus navigācijas apstākļus ostā ienākošajiem, izejošajiem un piestātnēs pietauvotajiem kuģiem un aizsargāt ostas akvatoriju no viļņiem, straumēm un smilšu sanesumiem. Ziemeļu molu plānots atjaunot līdz 2020.gadam.

Ziemeļu mola projektēšanas darbus Ventspils brīvostas pārvalde plāno veikt projekta „Ventspils brīvostas hidrotehnisko būvju pārbūve un atjaunošana” ietvaros, daļu no izmaksām piesaistot no ES Kohēzijas fonda. Plānotā projekta galvenie uzdevumi būs saistīti ar Ventspils brīvostas koplietošanas infrastruktūras uzturēšanu – Ziemeļu un Dienvidu molu atjaunošanu, krasta nostiprinājumu pārbūvi un citiem ar ostas koplietošanas hidrotehniskajām būvēm saistītiem darbiem.

Ieguldot infrastruktūrā, Ventspils brīvostas pārvalde īsteno savu galveno – teritorijas attīstītāja – funkciju, nodrošinot labākos apstākļus ostas termināļu un rūpniecisko uzņēmumu attīstībai. Vienlaikus Ventspils brīvostas pārvalde radusi iespēju  piedāvāt savus pakalpojumus par zemākajām ostu maksām Baltijas jūras austrumkrasta ostās, kas ir būtiska konkurētspējas priekšrocība ostā strādājošajiem privātajiem termināļiem.