Jaunais komplekss – solis nākotnē

05/04/2016
7. aprīlī plkst. 17.30 Ventspils bibliotēkā norisināsies sabiedriskā apspriešana par SIA Baltic New Technologies ierosinātās dīzeļdegvielas ražotnes kompleksa būvniecību Ventspils brīvostas teritorijā. Par plānoto projektu intervijā stāsta Ventspils brīvostas pārvaldnieks Imants Sarmulis.

Sarmuļa kungs! Tuvākajās dienās paredzēta publiskā apspriešana par ietekmes uz apkārtējo vidi novērtēšanu jaunās dīzeļdegvielas ražotnes kompleksa būvniecībai. Vai Jūs varētu pastāstīt detalizētāk par paredzamā kompleksa celtniecību?

Baltijas jūras reģionā Latvija vēsturiski ir naftas produktu tranzīta centrs, savukārt Ventspils ostas infrastruktūra ir piemērota šķidro kravu pārkraušanai un uzglabāšanai Tāpēc projekta “Baltic Clean Fuels” iecere pārstrādāt zemas vērtības produktus kā, piemēram, ogles un mazutu, augstas vērtības dīzeļdegvielā ir īpaši apsveicama. Šāda augsta pievienotās vērtības produkta ražošanas kompleksa attīstība dos ievērojamas papildus iespējas tranzīta nozarei. Tas spēs ne tikai ievērojami uzlabot Ventspils pilsētas dzīvi, bet dos arī ieguldījumu visa reģiona un Latvijas ekonomikā.

Kā konkrēti tas ietekmēs Ventspils iedzīvotāju dzīvi?

Pirmkārt, jaunas darba vietas – ražotnē ir plānotas apmēram 300 jaunas, labi apmaksāti darbinieki, savukārt celtniecības laikā tiks piesaistīti vismaz 1000 speciālistu. Pēc kompleksa darba uzsākšanas ir paredzams, ka saistītajās nozarēs izveidosies aptuveni 3000 jaunas darba vietas.

Pateicoties projektam, Ventspilij tiks nodrošināts dabas gāzes pievads un lētāks siltums. Pilsētā ievērojami pieaugs vietējo uzņēmumu nodarbinātība, atdzīvosies celtniecības nozare, tirdzniecība, sabiedriskā ēdināšana, viesnīcu un komunālo pakalpojumu bizness, ievērojami palielināsies ienākumi pilsētas budžetā, tiks veicinātas sociālā atbalsta iespējas un, protams – jūtami, apmēram par trīs miljoniem tonnu, kāps Ventspils ostas apgrozījums. Visa pilsēta attīstīsies.

Tomēr, katra ražotne nes sev līdzi zināmus riskus. Kā šīs ievērojamās ražotnes būvniecība, teritorijā, kur pašreiz pārsvarā ir mežs, ietekmēs Ventspils ekoloģisko situāciju?

Gaidāmajā publiskajā apspriešanā mums kopā ar pilsētas iedzīvotājiem ir jāizvērtē gan riski, gan ieguvumi. Saskaņā ar dokumentiem, kas iesniegti apspriešanai, kompleksā plānots investēt Latvijas mērogiem ievērojamu summu – 1,43 miljardus eiro. Ražošanai ir paredzēts izmantot pašu jaunāko “Veba Combi Crecking” tehnoloģiju, kas, no visām šodien pieejamajām tehnoloģijām, ir visdraudzīgākā apkārtējai videi un paredz pilnībā slēgtu ražošanas ciklu bez nelietderīgiem blakusproduktiem. Pats ražošanas komplekss atradīsies iespējami tālu no pilsētas, un robežosies ar “Ventspils Naftas Terminālu”. Izmantojot esošo infrastruktūru, pa noslēgtām caurulēm no termināla tiks piegādātas nepieciešamās izejvielas un tādā pašā veidā gatavā produkcija nonāks atpakaļ uzglabāšanai. Pārstrādei nepieciešamās izejvielas – ogles un mazuts, kā arī gatavie produkti – dīzeļdegviela un nafta (ligroīns) ir Ventspils ostas pamata bizness, par to pārkraušanas pieaugumu mēs ikdienā cīnāmies visiem spēkiem. Kas attiecas uz mežu – pašam ražošanas kompleksam ir nepieciešami tikai 37 hektāri zemes. Tas nozīmē, ka kompleksa vajadzībām koki tiks izcirsti tikai nepieciešamajā apjomā un ostas industriālajā zonā mežs saglabāsies.

Vai var teikt, ka projektam pilnībā ir ostas atbalsts?

Projektu atbalsta gan osta, gan Ventspils pilsētas dome un Latvijas Republikas valdība, kas ir iekļāvusi šo projektu Eiropas Komisijas atbalstītajā, tā saucamajā “Junkera prioritāšu sarakstā”. Ir aprēķināts, ka līdz ar minētās ražotnes darbības sākšanu 2020.gadā, LR iekšzemes kopprodukts pieaugs par 5%. Šāda apjoma projektu līdz šim mūsu valstī nav bijis, un tā īstenošana dos mums unikālu iespēju pietuvoties tā saucamo “veco” Eiropas valstu dzīves līmenim. Svarīgi, ka jaunā kompleksa īpašnieki ir Latvijā reģistrēts uzņēmums SIA “Baltic New Technologies”.

 Eiropā modernākais dīzeļdegvielas ražotnes komplekss – “Baltic Clean Fuels”

Tehnoloģija – Veba Combi Cracking (VCC) – drošākais un videi draudzīgākais šobrīd pieejamais tehnoloģiskais risinājums augstas kvalitātes dīzeļdegvielas ieguvei

Ražošanas jaudas – 1,2 milj. tonnas dīzeļdegvielas gadā

Produkcija – augstas kvalitātes, visiem Eiropas Savienības noteikumiem atbilstoša, ar zemu sēra saturu, lietošanai gatava dīzeļdegviela

Izejvielas – ogles (33%) un mazuts (67%)

Atrašanās vieta – Ventspils brīvostas rūpnieciskajā zonā blakus “Ventspils naftas terminālam”

Kopējās projekta investīcijas – 1,43 miljardi eiro

Sociālā atbildība un vides saglabāšana:

-          slēgta ogļu pārkraušana, sagatavošana un ražošanas process.

-          tvaika nosūcēji izplūdes gāzēm

-          gaisa filtri ogļu putekļu savākšanai

-          izejvielu un gatavās produkcijas glabāšana un pārkraušana, izmantojot esošo infrastruktūru

-          slēgta atlikumu utilizācijas sistēma

Ieguvumi:

-          Jaunas darba vietas

-          Uzņēmējdarbības vides attīstība Ventspilī un reģionā

-          Esošās infrastruktūras izmantošana

-          Ostas apgrozījuma palielināšana

-          Nekustamā īpašuma vērtības kāpums

-          Siltumenerģijas izmantošana Ventspils dzīvojamo māju lētākai apkurināšanai

-          Nodokļu pieplūdums pašvaldības budžetā vairāku miljonu eiro apmērā

-          Energoatkarības samazināšana valsts mērogā