Jaunas rūpnīcas būvniecība Ventspilī iespējama tikai ievērojot iedzīvotāju intereses

31/05/2017
Publiskajā telpā izplatīta informācija par to, ka Ventspils pašvaldība un brīvosta atbalstot rūpnīcas būvēšanu Staldzenē, tādējādi apdraudot vidi. Vēlamies uzsvērt, ka šī viedokļa paudēja Ivara Landmaņa paustie fakti neatbilst patiesībai, turklāt, lai arī Ventspilī tiek gaidīts ikviens investors, kas veido jaunas darbavietas, ikviena projekta ietekme uz vidi tiek vērtēta likumā noteiktā kārtībā un to veic Valsts vides dienests nevis brīvostas pārvalde vai pilsētas dome. Iedzīvotāju dzīves kvalitāte Ventspilī ir pirmajā vietā.

Jau pirms vairākiem gadiem Ventspils brīvostas pārvaldē vērsās SIA “Baltic New Technologies” ar ideju Ventspilī blakus ”Ventspils Nafta” terminālim pēc mūsdienīgas tehnoloģijas būvēt dīzeļdegvielas ražotnes kompleksu „Baltic Clean Fuels”. Uzņēmuma iecere ir pārstrādāt ogles un mazutu augstas vērtības produktā - dīzeļdegvielā. Ražotnē plānotas apmēram 300 darba vietas, savukārt celtniecības laikā tiktu piesaistīts vismaz 1000 speciālistu. Bez ekonomiskās aktivitātes pilsētā, ko nestu šāds liels projekts, apmēram par trīs miljoniem tonnu kāptu Ventspils ostas apgrozījums.  Saskaņā ar dokumentiem, kas iesniegti apspriešanai, kompleksā plānots investēt Latvijas mērogiem nepieredzēti lielu summu – 1,43 miljardus eiro. Ražošanai ir paredzēts izmantot pašu jaunāko Veba Combi Cracking tehnoloģiju, kas no visām šodien pieejamajām tehnoloģijām ir visdraudzīgākā videi un paredz pilnībā slēgtu ražošanas ciklu bez nelietderīgiem blakusproduktiem.

Uzņēmuma iecere ir būvēt kompleksu blakus “Ventspils Nafta” terminālim, lai, izmantojot esošo infrastruktūru, pa noslēgtām caurulēm no termināļa piegādātu nepieciešamās izejvielas un tādā pašā veidā gatavā produkcija nonāktu atpakaļ uzglabāšanai. Nepieciešamā platība blakus terminālim ir apmēram 3 reizes mazāka par esošo “Ventspils Nafta” termināļa platību. Kompleksam ir nepieciešami tikai 37 hektāri zemes. Tas nozīmē, ka kompleksa vajadzībām koki tiktu izcirsti tikai nepieciešamajā apjomā un ostas industriālajā zonā mežs saglabātos.

Uzņēmuma iecere un plānotie ieguvumi pilnībā atbilst Ventspils pilsētas teritorijas plānojumam un ekonomiskās attīstības mērķiem. Projektu atbalsta arī Latvijas Republikas valdība un Eiropas Komisija, pieņemot lēmumu par speciālu nodokļu režīmu investīciju veikšanas gadījumā, kā arī iekļaujot projektu Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (ESIF) jeb tā sauktā Junkera plāna  projektu sarakstā ar 45.numuru (Special task force (member states, commision, EIB) on investmet in the EU: Annex 2 -Project lists from Member States and the Commission, p.318)

Tomēr vēlreiz vēlamies uzsvērt – iedzīvotāju dzīves kvalitāte ir pirmajā vietā. Šādam projektam tiek izstrādāts ietekmes uz vidi novērtējums, kura apspriešanā var piedalīties jebkurš interesents. Šobrīd ir noslēgusies ietekmes uz vidi sākotnējā sabiedriskā apspriešana. Pēc Vides pārraudzības valsts biroja noteiktajām prasībām, kuras sagatavotas tai skaitā ņemot vērā izteikto iedzīvotāju viedokli, uzņēmums šobrīd gatavo ražotnes kompleksa projekta ietekmes uz vidi ziņojumu. Kad tas tiks iesniegts, jebkurš iedzīvotājs varēs ar to iepazīties un izteikt viedokli par ziņojumu. Tikai apkopojot visus – ekspertu, uzņēmuma un iedzīvotāju – viedokļus, Vides pārraudzības valsts birojs gatavos  atzinumu. Tikai tad, ja tas būs pozitīvs, šo rūpnīcu varēs būvēt.