Jaunās Ventspils elektronikas produktu ražotnes pamatos iebūvēta vēstījuma kapsula

27/09/2019

27.septembrī Ventspils Augsto tehnoloģiju parka ēkas Nr.7 pamatos tika iemūrēta vēstījuma kapsula ar informāciju par Ventspils pilsētas rūpniecisko attīstību un topošo ražošanas ēku. Tā ir viena no trīs ražošanas ēkām, kas šogad tiek būvētas Ventspils brīvostā.

Ventspils Augsto tehnoloģiju parka ēka Nr.7 tiek būvēta ar mērķi veicināt rūpniecisko attīstību un nodarbinātību pilsētā. 4500 kvadrātmetru lielā ēka ir iznomāta uzņēmumam SIA “Quality Jobs”, kas tajā attīstīs elektronikas produktu ražošanu, radot vismaz 30 darbavietu.

Ventspils brīvostas valdes priekšsēdētājs Aivars Lembergs kapsulas iemūrēšanas pasākumā aicināja atcerēties, cik salīdzinoši nesen teritorija, kur šodien svinīgi atzīmējam jau septītās ražošanas ēkas būvniecību, bijusi vien zaļa pļava, aicinot neapstāties pie sasniegtā un turpināt Ventspils industrializāciju, kas jau šobrīd ļāvusi Ventspilij ieņemt stabilu vietu Baltijas reģiona industriālo centru vidū.

Ēkas nomnieka SIA “Quality Jobs” pārstāvis, ražošanas vadītājs Kristaps Milts: “Produkts, ko ievietosim kapsulā un iemūrēsim, jau atspoguļo to, kas tiks ražots šajā ēkā. Šajā ēkā ir paredzēts ražot plastmasas detaļas ar plastmasas spiedliešanas iekārtām kā arī veikt elektronikas produktu montāžu. Lai mēs varētu šo visu īstenot, jāpateicas Ventspils domei un Ventspils Brīvostai par veiksmīgo un vienmēr pozitīvo sadarbību daudzu gadu garumā. Uzceļot ēkas ražošanas vajadzībām, Ventspils brīvosta sniedz milzīgu atbalstu uzņēmumiem. Šīs veiksmīgās sadarbības rezultātā, Ventspilī, jau ir radītas vairāk nekā 150 darba vietas. Sākotnēji paredzēts, ka līdz ar jaunās ēkas atvēršanu, tiks radītas 30 jaunas darba vietas, bet redzam, ka 5 gadu laikā šis skaitlis varētu sasniegt līdz 100 darba vietām.”

Ražošanas ēku pēc Ventspils brīvostas pārvaldes pasūtījuma būvē SIA „Aimasa”. Kopējās būvniecības izmaksas plānotas aptuveni 4,9 miljonu eiro apmērā, no kā 1,16 miljonus eiro segs Eiropas Reģionālās attīstības fonds. 

Šobrīd Ventspils brīvostā vienlaikus norit trīs jaunu ražošanas ēku būvniecība. Divas no tām tiek būvētas Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā, bet viena - Lidostas industriālajā zonā Ganību ielā.

Ventspils brīvostas industriālajā teritorijā pēc Ventspils brīvostas pārvaldes pasūtījuma kopš 2002.gada uzbūvētas 9 ražošanas ēkas, darbam Ventspils brīvostā piesaistīti vairāk nekā 20 ražošanas uzņēmumu, kas kopā radījuši vairāk nekā 1700 jaunu darbavietu. Apstrādes rūpniecības izaugsmes rādītāji Ventspilī šobrīd ir augstākie Latvijā, ļaujot Ventspilij ieņemt stabilu vietu reģiona rūpniecisko centru vidū.

Foto (no kreisās): Ventspils brīvostas valdes priekšsēdētājs Aivars Lembergs, SIA “Quality Jobs” ražošanas vadītājs Kristaps  Milts, ražošanas vadītāja vietnieks Armands Breslers.

Projekts “Ražošanas ēkas Nr.7 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā” (Nr. 3.1.1.5./16/A/009) tiek īstenots piesaistot Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļus darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" ietvaros.