Jaunieši iepazīst jūrniecības nozari

08/05/2018

Nesen noslēdzies jūrniecības nozares konkurss Enkurs 2018, kas vidusskolas vecuma jauniešus pulcēja jau divpadsmito reizi. Konkursu vienmēr atbalstījusi arī Ventspils brīvostas pārvalde.

Savukārt aicinājumam piedalīties Enkurā jau desmito reizi atsaucās Ventspils Valsts 1. ģimnāzija, bet septīto reizi – Ugāles vidusskola, kas, iekļuvusi finālā, šogad cīnījās par godalgotajām vietām.

Konkurss tradicionāli notiek trīs atlases kārtās, un, lai iegūtu ceļazīmi dalībai finālā, katra komanda, kuru pārstāv 10.–12. klases skolēni, piedalās vienā no tām. Pirmā un otrā kārta šogad norisinājās jūrnieku treniņu centros Novikontas un LAPA, trešā atlases kārta aizvadīta Rīgas ostas kapteiņa dienestā, bet fināls – Latvijas Jūras akadēmijā. Tajā tikās 12 rezultatīvākās un spēcīgākās šīs sezonas Enkura komandas, tostarp piedalījās arī jaunieši no Ugāles vidusskolas, kas cīnījās par iekļūšanu labāko trijniekā un konkursa galveno balvu – kruīzu uz Stokholmu Zviedrijā, ko nodrošina AS Tallink Latvija.

Mūsu puses jauniešiem pietrūka veiksmes, lai rezultātā ierindotos kopvērtējuma augšgalā, taču iegūtās zināšanas un pieredze lieti noderēs kā skolas solā, tā arī ikdienā un profesionālajā karjerā. Piedaloties konkursā, jaunieši papildus apgūst arī dažādas dzīvē noderīgas prasmes, tai skaitā pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu, ugunsdzēsības pamatelementus, darbu ar kartēm, kā arī paplašina zināšanas fizikā, ķīmijā, mehānikā, ģeogrāfijā, angļu valodā un citos mācību priekšmetos.

Konkursu rīko Latvijas Jūras administrācija, bet atbalsta arī Latvijas Jūrniecības savienība, Latvijas Jūras akadēmija, jūras koledža Novikontas, SIA LAPA, Jūras spēku Krasta apsardzes dienests, Rīgas brīvosta, Liepājas speciāli ekonomiskās zonas osta, AS Latvijas kuģniecība un Tallink Latvija, Latvijas Tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrība, Latvijas Kuģu apkalpju komplektēšanas kompāniju asociācija u.c.

Apliecināja zināšanu daudzpusību

Ventspils un novada izglītības iestādes konkursā pārstāvēja stiprais dzimums. Ģimnāzijas komandā līdzdarbojās Vincents Vilks, Jānis Plūme, Rūdolfs Priedoliņš, Artūrs Svars, Miks Laksbergs, Kristaps Čavars, Rūdis Zernevics, Rūdolfs Punkstiņš un Reinis Freibergs. Audzēkņus konkursam sagatavoja 1. ģimnāzijas direktores vietniece ārpusstundu darbā Sinta Daliņa. Savukārt Ugāles vidusskolas komandas sastāvā bija Jānis Pēteris Pečaks, Ēriks Lukašs, Raivo Bērziņš, Andis Strēlis, Klāvs Priekulis, Teodors Drazlovskis, Nils Strazdiņš un Emīls Pudāns. Gatavojoties konkursam, jauniešiem palīdzēja un viņus iedrošināja Ugāles vidusskolas skolotājs Kaspars Gulbis.

Atlases kārtā dalībniekiem bija nepieciešamas iemaņas pirmās palīdzības sniegšanā, prasme vadīt kuģi, ko skolēni veica ar tehnisku ierīču jeb simulatoru palīdzību, kā arī dažādos uzdevumos tika pārbaudīta jauniešu erudīcija, spēks, ātrums, atjautība un izveicība. Savukārt finālā ugālniekiem bija jāprot darbs ar kartēm, jāsniedz pirmā palīdzība cietušajiem, jādemonstrē prasmes jūrnieku mezglu siešanā, jāatpazīst starptautiskie signālkarodziņi un Morzes ābeces kodi, jārod atbildes uz jautājumiem, jāveic Nacionālo bruņoto spēku Rekrutēšanas un atlases centra sagatavotais komandas saliedēšanas uzdevums, jāsacenšas ar citām komandām virves vilkšanā un, izmantojot simulatoru, jāvada kuģis, pastāstīja Gulbis, vienlaikus paužot atzinīgus vārdus par audzēkņu sniegumu.

Stiprina savstarpējo sadarbību

Ģimnāzijas dalību konkursā ik gadu atbalsta Ventspils brīvostas pārvalde. Īpaši un cienījami viesi skolas telpās ir Ventspils brīvostas pārvaldes Kapteiņa dienesta loči Andrejs Tīrmanis un Guntis Mūrnieks, kuri ar jauniešiem dalās savā darba gadu laikā gūtajā pieredzē un labprāt sniedz gan teorētiskas, gan arī praktiskas zināšanas. Turklāt šogad sadarbībā ar Ventspils brīvostas pārvaldi konkursa dalībniekiem bija iespēja doties atklātā jūrā un pat iejusties kuģa kapteiņa lomā. Jaunieši atzina, ka tā bijusi vērtīga pieredze, kas lieti noderējusi gan gatavošanās procesā, gan arī konkursa pārbaudījumu laikā.

Stiprinot komandas garu, Ventspils brīvosta konkursa dalībniekiem sarūpējusi arī vienota dizaina krekliņus.

Vilina vēlme apceļot pasauli

Domas par nākotni un arīdzan profesijas izvēli ir to tēmu sarakstā, kas vidusskolēnu prātu nodarbina visvairāk. Plašais interešu loks, panākumi dažādos mācību priekšmetos un reālā situācija darba tirgū izvēli nereti apgrūtina. Kamēr citi ģimnāzijas komandas dalībnieki, jautāti par nākotnes profesijas izvēli, raustīja plecus, Rūdolfs Punkstiņš un Miks atklāja, ka savu profesionālo karjeru labprāt saistītu ar darbu jūrā – abi jaunieši vēlētos strādāt uz tankkuģiem. Puiši jau šobrīd apzinās gan darba trūkumus, gan arī ieguvumus. Vilinoša viņiem šķiet iespēja apceļot pasauli un saņemt konkurētspējīgu atalgojumu, kas ir atbilstošs ieguldītajam darbam. Miks uzskata, ka, izvēloties saistīt dzīvi ar jūru, jaunības gadi, kad cilvēks ir enerģisks un spēcīgs, atbilstoši arī jāizmanto, savukārt vēlāk, kad degsmes fiziskam darbam, iespējams, būs mazāk, var turpināt realizēt sevi, strādājot ostā.

Darbs ir smags gan morāli, gan arī fiziski – tā uzskata lielākā daļa uzrunāto jauniešu. «Ir jāuzņemas atbildība par katru pieļauto kļūdu,» pārliecību pauž viens no audzēkņiem, piebilstot, ka pieļauto kļūdu sekas jūrā un arī ostā, viņaprāt, var būt smagākas, salīdzinot ar citām profesijām. Savukārt citi uzskata, ka izvēlētajai profesijai ir jāraisa patika un interese, lai katrs pienākums nešķistu kā nepārvarams pārbaudījums.

Taču bailes no jūras un citu jūrnieku traģiskā dzīves pieredze ir daži no iemesliem, kas baida visvairāk, atzina Artūrs. Tostarp sarunas laikā izskanēja vēlme būt kopā ar ģimeni, ko izvēlētā profesija dažkārt liedz. «Vienalga, cik fiziski grūts ir darbs, visgrūtāk, manuprāt, ir tieši emocionāli,» savas domas par jūrnieka profesiju pauž viens no audzēkņiem. «Ilgas pēc mājām vienmēr ir spēcīgas.»

Puiši uzskata, ka ikvienam jūrniecības nozares profesionālim ir jābūt atbildīgam, patstāvīgam, emocionāli spēcīgam un zinošam, tādam, kas strikti spēj nodalīt darbu un privāto dzīvi. Jāpiebilst, ka daļai uzrunāto jauniešu ģimenes, radu un paziņu lokā ir cilvēki, kas savu dzīvi izvēlējušies saistīt ar jūrniecības nozari, vienlaikus kalpojot arī par piemēru un iedvesmas avotu jaunajai paaudzei.

Pedagogu pieredze liecina, ka konkurss ir viena no tām ārpusstundu aktivitātēm, kas jauniešus iedrošina un motivē. Viens no Ugāles vidusskolas komandas dalībniekiem, absolvējot mācību iestādi, ir pieņēmis lēmumu uzsākt studijas Latvijas Jūras akadēmijā, pastāstīja Gulbis. Un, atskatoties uz aizvadītajiem 10 gadiem, arī vairāki dalībnieki, kas konkursā pārstāvēja ģimnāziju, ir izvēlējušies apgūt kādu no jūrniecības nozares profesijām, atklāja Daliņa.

Karjeru sāk ar Enkuru

Sarma Kočāne, VAS Latvijas Jūras administrācija pārstāve:

– Konkursa Enkurs galvenais mērķis ir iepazīstināt vidusskolas vecuma jauniešus ar jūras virsnieka specialitāti. Saskaņā ar Starptautiskās Jūrniecības organizācijas datiem pašlaik pasaulē ir ap 30 000 jūras virsnieka vakanču. Turklāt, absolvējot kādu no valsts augstākajām jūrniecības nozares mācību iestādēm, Latvijas jūras virsnieki pasaules darba tirgū ir pieprasīti, jo arvien tiek atzīti par profesionāliem un kompetentiem speciālistiem.

Enkurs katru gadu tiek organizēts vairākās atlases kārtās un notiek reālā vidē – jūrnieku treniņu centros, jūrniecības mācību iestādēs, uz kuģiem. Konkursa laikā jaunieši piedalās improvizētās glābšanas operācijās – pieņem ziņojumus, izmantojot profesionālo Krasta apsardzes dienesta aparatūru, meklē inscenētās avārijas vietas, kā arī dodas meklēt un glābt cietušos ar laivām vai ātrgaitas kuteriem. Tāpat tiek demonstrētas prasmes kuģu un laivu vadīšanā – gan uz sauszemes, izmantojot profesionāliem jūrniekiem domātos trenažierus, gan arī atklātās ūdenstilpēs. Notiek praktiskas sacensības ugunsdzēšanas un pirmās palīdzības sniegšanas disciplīnās. Turklāt konkursa laikā tiek pārbaudītas arī jauniešu teorētiskās pamatzināšanas un prasmes.

Konkurss tiek organizēts, piesaistot tikai jūrniecības nozares uzņēmumu un organizāciju finansiālo atbalstu. Un tieši Ventspils brīvosta bija viens no pirmajiem uzņēmumiem, kas iesaistījās konkursa atbalstīšanā.

Ilggadējie dalībnieki – Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas komanda – šogad mājās aizveda Enkura karogu. Tā ir tradīcija, kas tika iedibināta konkursa 10. jubilejas gadā, – dāvināt karogu tām skolām, kas konkursā piedalījušās 10 gadus. Ģimnāzijas komanda, kuru dalībai konkursā jau kopš pašiem pirmsākumiem sagatavo skolotāja Daliņa, gandrīz katru gadu bijusi starp konkursa finālistiem un divus gadus iekļuvusi arī labāko trijniekā, izcīnot galveno balvu – ceļojumu uz Stokholmu. Iepriekš konkursā piedalījušās arī Ventspils 4. un 6. vidusskolas komandas. Savukārt jau septiņus gadus Enkura dalībniece ir arī Ugāles vidusskolas komanda.

Liela daļa konkursa dalībnieku, absolvējot iepriekšminētās mācību iestādes, uzsākuši studijas Latvijas jūrniecības augstākajās mācību iestādēs, un vairāki no viņiem jau kļuvuši par stūrmaņiem un mehāniķiem, papildinot Latvijas jūras virsnieku pulku. Taču arī tie konkursa dalībnieki, kuri pēc vidusskolas beigšanas izvēlas citas profesijas, uzsver, ka, piedaloties konkursā, apguvuši daudzas dzīvē noderīgas prasmes.

Foto: Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas šī mācību gada jauniešu komanda, kuru sagatavoja un atbalstīja skolotāja Sinta Daliņa, pateicībā par ilggadējo dalību konkursā šogad saņēma dāvanā Enkura karogu.