Kokmateriālu eksports caur Ventspils ostu pieaug

12/12/2016
SIA “Ventplac”, kas Ventspils ostā nodarbojas ar kokmateriālu pārkraušanu un uzglabāšanu, šogad palielinājis kravu apgrozījumu attiecībā pret iepriekšējo gadu. 11 mēnešos pārkrauti 444 tūkstoši tonnu.

SIA “Ventplac” ir viens no vadošajiem stividoruzņēmumiem kokmateriālu pārkraušanā Baltijas jūras ostās. Bez apaļkoksnes un tās produktu kravām uzņēmums veic arī šķeldas, kūdras, koksnes mizas, akmens šķembu, rapšu granulu u.c.beramkravu pārkraušanu un uzglabāšanu. 2016.gada 11 mēnešos terminālī pārkrauti 444 tūkstoši tonnu kravas: 262 tūkstoši tonnu kokmateriālu, 120  tūkstoši tonnu šķeldas, 41 tūkstotis tonnu rapša granulu, 13 tūkstoši tonnu kūdras, 6 tūkstoši tonnu rapša sēklu un 2 tūkstoši tonnu kaļķakmens miltu.

SIA “Ventplac” ir viens no tiem termināļiem Ventspils ostā, kuriem izdevies palielināt kravu apjomu salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Pašlaik terminālis izmanto aptuveni pusi no iespējamās jaudas. Tas ir par 18% vairāk nekā pagājušā gada 11 mēnešos.

Uzņēmumu, kurš dibināts 1995.gadā un uzsācis kokmateriālu pārkraušanas tradīcijas Ventspils ostā, šo jomu stabili attīstot, jau ilgus gadus vada Aivars Baude. Līdz 2013. gadam SIA “Ventplac” veica komercdarbību SIA “Noord Natie Ventspils Terminals” teritorijā, bet jauns posms uzņēmuma darbībā sākās 2014.gadā līdz ar pārcelšanos uz jaunu termināli. Jauno sauskravu termināli Ventspils brīvostas pārvalde uzbūvēja starp Ventas tiltu un Apvedtiltu pēc Ventas tilta rekonstrukcijas par paceļamu tiltu. Sauskravu termināļa nomnieks kopš tā atklāšanas ir SIA “Ventplac”. Sauskravu termināļa platība ir 12,9 hektāri, tā infrastruktūrā ietilpst divas 7,2 metrus dziļas un 130 metru garas piestātnes, un laukums ar autotransporta un dzelzceļa pievedceļiem. SIA “Ventplac” nodrošina visātrāko kokmateriālu kravu apkalpošanu Latvijā, apsteidzot pat Skandināvijas koksnes pārkraušanas ātruma standartus. Ņemot vērā neaizsalstošās Ventspils ostas izdevīgo ģeogrāfisko stāvokli, uzņēmums ir svarīgs posms Skandināvijas celulozes ražotāju loģistikas ķēdē.