Kurzemes iela atvērta satiksmei

12/12/2018

No šodienas, 12.decembra, satiksmei abos virzienos atkal atvērta Kurzemes iela visā pārbūves posmā no Mazās Kurzemes ielas līdz Embūtes ielai Ventspilī. Remontdarbi šajā posmā gan pilnībā noslēgsies 2019.gadā.

Kopš augusta beigām satiksme Kurzemes ielā, kas aizved līdz A 10 autoceļam Rīga-Ventspils, vairākos posmos bija daļēji ierobežota remontdarbu dēļ. Lai gan visi remontdarbi vēl nav pabeigti, ielas braucamās daļas pārbūve atsāksies pavasarī, tāpēc no 12.decembra uz laiku satiksme atkal atvērta abos virzienos.

2,4 kilometrus garajā Kurzemes ielas posmā no Mazās Kurzemes ielas līdz Embūtes ielai tiek veikta pilna seguma konstrukcijas pārbūve, toskait lietus ūdens kanalizācijas sistēmas pārbūve un apgaismojuma pārbūve. Tiks uzstādītas arī jaunas ceļa zīmes, jauni, pārskatāmāki elektroniskie informācijas tablo par automašīnas svara un ātruma mērījumu, kā arī atsevišķs gaisa un vēja ātruma mērījuma tablo. Projekta ietvaros tiks veikti arī labiekārtošanas darbi, kas ietvers apzaļumošanas darbus un jaunu koku stādīšanu.  

Līgums par Kurzemes ielas izbūvi noslēgts ar atklātā konkursa uzvarētāju SIA “VIA”, par 3,26 miljoniem eiro. Saskaņā ar līgumu ielu būvniecība jāpabeidz sešu mēnešu laikā, neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu ziemas aukstajos mēnešos.  

Kurzemes ielas izbūve ir viens no objektiem, ko Ventspils brīvostas pārvalde veic 2018. gadā, īstenojot pievedceļu attīstības projektu. Būvdarbi šogad noritēja Dzintaru, Maskavas un Zvaigžņu ielā, tika izbūvēts jauns pievedceļš Dienvidu molam 5,  Rāvas iela un Apļa iela. Būvdarbi turpinās Kurzemes, Durbes un Ostas ielās, kas noslēgsies 2019.gadā.

Līdz 2022. gadam Ventspilī  paredzēta 19 pievedceļu posmu gandrīz 13 kilometru garumā atjaunošana vai izbūve. 85% no pievedceļu attīstības projekta attiecināmajām izmaksām sedz Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Projekts Nr. 6.1.1.0/17/I/001 „Pievedceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” tiek īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros.