Kurzemes ielā uzsāks remontdarbu trešo posmu

09/10/2018

Rīt, 10.oktobrī, Kurzemes ielā tiks uzsākts remontdarbu trešais posms aptuveni 300 metru garumā no “Latvijas Nafta” uzpildes stacijas līdz “Latvijas Propāna gāze” Ventspils gāzes uzpildes stacijas iebrauktuvei. Remontdarbu posmā būs ātruma ierobežojumi un satiksmi regulēs luksofors.

Turpinās remontdarbi arī Kurzemes ielas iepriekšējos divos posmos: no Kurzemes ielas 24/26 līdz Iecavas ielai satiksmi organizē luksofors, savukārt no Tārgales ielas līdz Rindas ielai satiksme ir atvērta tikai vienā virzienā – virzienā uz viaduktu. No viadukta virziens uz Rīgu remontdarbu laikā ir slēgts.

Kurzemes ielā tiks veikta pilna seguma konstrukcijas pārbūve vairāk nekā 2,4 km garumā, t. sk. lietus ūdens kanalizācijas sistēmas pārbūve un apgaismojuma pārbūve. Tiks uzstādītas arī jaunas ceļa zīmes, jauni, pārskatāmāki elektroniskie informācijas tablo par automašīnas svara un ātruma mērījumu, kā arī atsevišķs gaisa un vēja ātruma mērījuma tablo. Projekta ietvaros tiks veikti arī labiekārtošanas darbi, kas ietvers apzaļumošanas darbus un jaunu koku stādīšanu.  

Kurzemes ielas izbūve ir viens no objektiem, ko Ventspils brīvostas pārvalde veic 2018. gadā, īstenojot pievedceļu attīstības projektu. Būvdarbi turpinās Ostas ielā, Durbes ielā, Kuldīgas ielā, Zvaigžņu ielā, Maskavas ielā, Apļa un Rāvas ielā. Līdz 2022. gadam Ventspilī paredzēta 19 pievedceļu posmu gandrīz 13 kilometru garumā atjaunošana vai izbūve. 85% no pievedceļu attīstības projekta attiecināmajām izmaksām sedz Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.