Lems par tālākiem Jūras darbnīcu teritorijas plāniem

30/08/2017
Ventspils pilsētas domes Pilsētas attīstības komisija izbraukuma sēdē lems par tālākiem Jūras darbnīcu teritorijā esošo ēku attīstības plāniem.

Trešdien, 30.augustā, Pilsētas attīstības komisija plkst. 14:00 izbraukuma sēdē tiksies Jūras darbnīcu teritorijā, K.Valdemāra ielā 12, lai lemtu par tālākiem teritorijā esošo ēku – vēsturisko ostas darbnīcu un kuģošanas atbalsta dienesta – attīstības plāniem.

Viena no vēsturiski nozīmīgākajām Jūras darbnīcu teritorijas ēkām ir ostas darbnīcas, kuras ir celtas 20. gs. sākumā (1903. gadā tās ir fiksētas pilsētas plānā), kā Ventspils - Maskavas - Ribinskas dzelzceļa līnijas galastacijas kompleksa sastāvdaļa. Darbnīcas savu sākotnējo funkciju pildīja līdz pat 2015.gadam, kad savu darbību tur beidza SIA “Jūras darbnīcas”. No 2015. gada decembra kultūrvēsturiski vērtīgā ēka, ar tagadējo adresi K. Valdemāra ielā 12, Ventspilī pieder Ventspils brīvostas pārvaldei.