Marsa rovers un citi interaktīvi eksponāti

31/10/2017
Pagājušajā nedēļā SIA Aspired, kas darbojas Ventspils brīvostas industriālajā teritorijā, noformēja ekspozīciju Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā un turpināja gatavot eksponātus izstādei par kosmosu. 

Piecu gadu pastāvēšanas laikā kompānija pieteikusi sevi visā Latvijā, iekarojot interaktīvo eksponātu izveides nišu.

Paplašinās skaitliski

Nākamajā mēnesī SIA Aspired svinēs savu 5 gadu jubileju. Kompānija darbojas trīs savstarpēji saistītos virzienos, proti, interaktīvo eksponātu ražošana muzejiem un zinātniskajiem centriem; tehniski radošo darbnīcu bērniem un jauniešiem organizēšana; konsultācijas par zinātnisko centru un muzeju izstrādi un izveidi. Aizvadīto gadu laikā kompānija izaugusi gan skaitliskā ziņā – no viena līdz 9 cilvēkiem (divas darbinieces atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā) –, gan arī apjomu ziņā. «Šogad sapratām, ka ar tām telpām, ko nomājam no Ventspils brīvostas pārvaldes, mums jau ir par maz,» stāsta SIA Aspired valdes priekšsēdētājs Gvido Grīnbergs. Papildu esošajām telpām 70 m2 platībā kompānija vēl nomās 100 m2 Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā (VATP), domājot par turpmāku paplašināšanos. Ventspils Tehnikuma audzēkņi var iziet praksi Aspired un iegūt tur pastāvīgu darbu.

Izveidots pirmais Marsa rovers

Pagājušajā nedēļā Aspired beidza gatavot vairākus eksponātus divām lielām izstādēm. Viena no tām – Galamērķis: kosmoss – tiek veidota kopā ar Eiropas Kosmosa aģentūru. Ventspilnieki saņēma Eiropas finansējumu, un viens no nosacījumiem paredz informēt par kosmosu un veidot interaktīvu ceļojošo izstādi par kosmosu. Šobrīd Aspiredkabinetos notiek ceļojošās izstādes eksponātu salikšana un montēšana. Viens no interesantākajiem eksponātiem ir Marsa rovers, kas darbojas sasaistē ar planšeti. Marsa rovers ir 100% Aspired produkts, visas tā detaļas ir uzzīmētas un izdrukātas ar 3 dimensiju printeri, tāpat arī visu mehāniku un elektroniku no nulles izveidojuši kompānijas darbinieki.

Marsa roveru var vadīt ar planšeti. Taču mehānisms ne tikai virzās dažādos virzienos un var pagriezties, bet arī veic sarežģītākas operācijas. Izmantojot īpašas kartītes un planšeti, lietotājs var pameklēt uz Marsa dažādus iežus un aplūkot, kas notiek uz sarkanās planētas virsmas. Pagaidām Marsa rovers darbojas testa režīmā, taču, pēc Grīnberga sacītā, jau ir pierādījis savu dzīvotspēju.

Viss par kosmosu

Ceļojošā izstāde Galamērķis: kosmoss sastāvēs no 17 individuāliem eksponātiem, no kuriem vairums jau ir gatavi. Izstāde paliks Aspired īpašumā, pēc Grīnberga teiktā, tā palīdzēs skolēniem un jauniešiem labāk izprast un izzināt kosmosu. Izstādes eksponātus var iedalīt divās grupās – multimediju un manuāli interaktīvie, kas paredz lietotāju līdzdalību. Līdztekus Marsa roveram ir arī citi unikāli eksponāti, piemēram, kosmosa apkopēji. Kosmoss ir pilns ar dažādiem atkri­tumiem, kas mūsdienās kļūst par aktuālu problēmu. Izstādes apmeklētāji varēs uzzināt par to gan no informatīvajiem stendiem, gan arī ar unikālas spēles palīdzību. Spēles dalībniekiem vajadzēs salasīt atkritumus, izmantojot speciālu kosmosa kuģi, turklāt nepārtraukti izvairoties no komētu uzbrukuma.

Izstādes veidotāji cer, ka ventspilnieki būs pirmie izstādes apmeklētāji. Tādēļ Aspired jau meklē telpas kosmosam. Izstādes starts Ventspilī svarīgs arī tādēļ, lai eksponātu veidotāji varētu pārbaudīt tos darba režīmā un nepieciešamības gadījumā novērst iespējamos trūkumus. Pēc tam izstāde tiks nosūtīta ceļojumā pa Latvijas pilsētām, iespējams, arī Eiropu, pārliecināts Grīnbergs.

Sadarbībā ar Veselības ministriju

Pagājušajā nedēļā Aspired pabeidza gatavot vēl vienu izstādi, kuru bija pasūtījusi Veselības ministrija. Izstādes tēma ir aktuāla – Depresija: no vēstures līdz mūsdienām. Izstādes platība ap 100 m2. Jau kopš šīs nedēļas izstāde ir apskatāma Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā. Taču tā ir tikai viena daļa no sadarbības projekta ar Veselības ministriju, stāsta Grīnbergs. Otra daļa – izstādes par seksuālo un reproduktīvo veselību veidošana. Šī izstāde ir jāsagatavo līdz nākamā gada beigām, tā Medicīnas vēstures muzejā nomainīs pašreizējo izstādi par depresiju.

Gvido Grīnbergs atzīst, ka abas izstādes par medicīnu nebūs tik aizraujošas kā par kosmosu, taču tām ir arī cits uzdevums – izglītot un informēt tos, kam šī informācija ir paredzēta. Piemēram, izstādes par depresiju galvenais vēstījums ir pastāstīt, ka šo saslimšanu iespējams ārstēt. Līdztekus baneriem un plakātiem izstādē būs apskatāmi arī četri interaktīvi eksponāti, kas palīdzēs lietotājiem izprast šīs slimības cēloņus un pazīmes. Izstādē iekļauta arī neliela videofilma, kuras varoņi stāsta par to, kā viņi tikuši galā ar šo slimību. Filma tāpat tika veidota Aspired telpās, tās varoņus atveidoja Ventspils aktieri.

IKT projektu konkursā

Šogad SIA Aspired piedalījās informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) pilotprojektu konkursā, kuru organizē pilsētas pašvaldība. Tas jau ir vainagojies ar diviem gataviem projektiem, kas nodoti ventspilnieku lietošanā. Viens ir unikāla mobilā aplikācija Ventspils SOS, ar kuras palīdzību mūsu pilsētas iedzīvotāji un viesi var 24 stundas diennaktī ziņot par visu notiekošo, piemēram, par vētras laikā nolauztiem kokiem utt. Informācija nonāk Iedzīvotāju informāciju centrā, kur tā tiek apkopota un novirzīta attiecīgajiem pašvaldības dienestiem un iestādēm. Ventspilnieki jau aktīvi izmanto šo aplikāciju, priecājas Grīnbergs. Īsā laikā ar tās palīdzību nodots simtiem ziņojumu.

Otrs Aspired izveidots produkts IKT projektu konkursā ir trīs grīdas spēles, kas attīsta bērniem loģisko domāšanu un interesi par programmēšanu. Spēles ir nodotas pilsētas Izglītības pārvaldei, un, pēc Grīnberga rīcībā esošās informācijas, tās aktīvi izmanto skolas kopā ar Digitālo centru. «Ventspils pozicionē sevi kā IKT pilsētu, tādēļ arī mūsu izveidotās spēles var tikt integrētas ārpusskolas nodarbībās, kurām ir viens mērķis – ļaut skolēniem saprast, ka no matemātikas un programmēšanas nevajag baidīties, tieši otrādi – tie ir interesanti un aizraujoši priekšmeti,» norāda Grīnbergs.

Darbnīcās apgūst eksaktās zinātnes

Vēl viena Aspired darbošanās joma ir tehniski radošo darbnīcu izveide skolēniem. To kompānija dara jau četrus gadus, un šobrīd jau ir izveidotas 30 darbnīcas. Sadarbība ar skolām un pašvaldībām notiek gan Ventspilī – kopā ar Kurzemes Democentru –, gan arī izbraukumos uz citām pilsētām. Drīzumā paredzēts brauciens uz Ludzu. Šā gada 10 mēnešos tehniski radošajās darbnīcās iesaistīti 12 000 Latvijas skolēnu! Aspired radošās darbnīcas atšķiras no ierastajām stundām ar to, ka tajās skolēni aizraujošā veidā apgūst eksaktās zinātnes – fiziku, ķīmiju, aerodinamiku – un uzreiz izmanto praksē iegūtās zināšanas. Viena no pirmajām radošajām darbnīcām tika izveidota sadarbībā ar SIA Ventspils siltums un joprojām ir populāra starp skolēniem. Pateicoties šai darbnīcai, skolēni uzzina, kā siltums nonāk līdz viņu mājām.

Arvien atpazīstamāki

Šogad Aspired piedalījusies divās starptautiskās konferencēs – ikgadējā Eiropas zinātnes centru un muzeju konferencē Portugālē un Ziemeļeiropas zinātnes centru asociācijas konferencē Islandē. Uz abām konferencēm bija devies Gvido Grīnbergs, viņš tikās ar daudziem kolēģiem no dažādām valstīm un uzstājās Islandes konferencē ar ziņojumu par Aspired darbību un aktuālāko IKT jomā Latvijā. Ventspils kompānija kļūst arvien atpazīstamāka Latvijā un ārzemēs.

Paplašinās sadarbības partneru skaits ar zinātniskajiem centriem un dažādu pilsētu pašvaldībām un novadiem Latvijā, kā arī ar lielajām organizācijām un uzņēmumiem – Latvijas Banku, šokolādes muzeju Laima, VAS Elektroniskie sakari u.c. «Šis gads izvērties veiksmīgs, mums ir izdevies izveidot interesantus eksponātus un īstenot novatoriskas idejas,» stāsta Gvido Grīnbergs. Šogad Aspired saņēma pirmo ārzemju pasūtījumu – izgatavot mobilo aplikāciju par tūrisma takām Igaunijā, kur var apskatīt 100 interesantus objektus. Aplikācija ir veltīta Igaunijas simtgadei – un tai ir jābūt gatavai līdz nākamā gada pavasarim. Kā 2018. gada prioritāti Aspired izvirza kompānijas turpmāko izaugsmi – gan skaitliskajā ziņā, gan apjomā, toskait – eksporta palielināšanu, par plāniem stāsta Grīnbergs.

Aspired komanda. Gvido Grīnbergs (centrā) ieguvis bakalaura grādu uzņēmējdarbības vadībā un uzņēmumu vadītāja maģistra grādu Ventspils Augstskolā. «Aizvadīto piecu gadu laikā piedzīvoti arī smagi laiki un ir vajadzējis pieņemt grūtus lēmumus. Bet, ja reiz izvēlējos uzņēmējdarbības ceļu, tad pa to ir jāiet uz priekšu,» saka Gvido.

Aspired telpās izdomāts un izgatavots Marsa rovers.