Naftas produktu un ūdens maisījumu pieņemšanas izsole

20/02/2018

„Ventspils brīvostas pārvalde veiks „Naftas produktu un ūdens maisījumu pieņemšanu no piesārņoto ūdeņu savācējkuģiem „Užava” un „Venta”” pārdošanu izsolē 2018.gada 15.martā plkst. 10.00, Ventspils brīvostas pārvaldes sēžu zālē, Jāņa ielā 19, Ventspilī.

Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties Jāņa ielā 19, Ventspilī līdz 2018.gada 15.martam plkst.9.00, iepriekš laiku saskaņojot pa tālruni 63602323 vai saņemt tos elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu [email protected]

Ar izsoles priekšmetu var iepazīties Ventspilī, 19.piestātnē (piesārņoto ūdeņu savācējkuģi „Užava” un „Venta”) līdz 2018.gada 14.martam no plkst. 0800 līdz plkst.1600, iepriekš laiku saskaņojot pa tālruni 29196790 (Andrejs Pumpurs).

Sākumcena - EUR 50,00 (piecdesmit eiro 00 centi) plus pievienotās vērtības nodoklis 21 % par tonnu. Paredzamais apjoms ir līdz 600 tonnām gadā, kas tiks nodots pa partijām.

Samaksa tiek veikta 10 darba dienu laikā pēc izsniegtā rēķina.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli, izsoles solis EUR 5.”