Nākamā gada pavasarī plānots uzsākt jauno ražošanas ēku celtniecības darbus

04/09/2017
Jau nākamā gada pavasarī plānots uzsākt trīs ražošanas ēku celtniecības darbus, no kurām divas atradīsies Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā, bet viena Ganību ielā. Divām ēkām jau ir nomnieki, bet trešajai tas tiek meklēts.  Patlaban notiek projektēšanas darbi pie visām trīs ražošanas ēkām, savukārt jau šī gada ziemā plānots izsludināt pirmos būvniecības iepirkumu konkursus.

Ražošanas ēka nr.6.

Pašlaik šīs ražošanas ēkas projekts tiek pielāgots nomnieka vajadzībām, iestrādājot projektā nepieciešamās mikroklimata un tehniskās prasības. Ēku nomās Ziemeļeiropā unikālā elastīgo iepakošanas materiālu ražotne AS “Immer Digital”, kas šī gada februārī atvēra savu pirmo ražotni Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā. Jaunā ražošanas ēka Nr.6 (6000 m2 platībā) būs līdzās Ventspils Tehnoloģiju centram jeb ēkai nr.5, kurā jau pašlaik AS “Immer Digital” nomā lielāko daļu telpu. Ar uzņēmumu jau ir noslēgti līgumi par jaunbūvējamās ražošanas ēkas nomu. Pēc projektēšanas darbiem, šī gada izskaņā, plānots izsludināt pirmos būvniecības iepirkumu konkursus. Ēku plānots uzsākt būvēt 2018.gada pavasarī, bet pabeigt 2019.gadā.   

Ražošanas ēka nr.7.

Arī šīs ražošanas ēkas projekts pašlaik tiek papildināts un pielāgots nomnieka vajadzībām, kuru nomās elektronisko plašu un perifēro iekārtu ražotājs SIA „Quality Jobs”. Šīs saražotās produkcijas viens no lielākajiem patērētājiem-klientiem būs turpat Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā strādājošais Baltijas valstu modernākais elektronikas sistēmu ražotājs „HansaMatrix Ventspils”, kurš šī gada februārī svinīgi atklāja savu piekto ražošanas līniju -iespiedplašu virsmas montāžas līniju -, bet Ventspilī darbojas jau no 2006.gada. Projektēšanas darbi ražošanas ēkai tiek veikti jau no 2017. gada aprīļa. 4100 m2 lielo ražošanas ēku plānots uzsākt būvēt 2018.gada pavasarī, bet pabeigt – 2019. gadā.  

Ražošanas ēka Ganību ielā.

Ražošanas ēkai Ganību ielā 103 arī pašlaik notiek projektēšanas darbi. Konkursus par ēkas būvniecību plānots izsludināt līdz šī gada beigām. Ražošanas ēka 4100m2 platībā atradīsies Ganību ielā, papildinot tur jau esošo industriālo rajonu, kur strādā metālapstrādes uzņēmums „Malmar Sheet Metal” un komunālo automašīnu ražošanas uzņēmums „Bucher Municipal”. Ēkai pašlaik tiek meklēts nomnieks. Ēkas būvniecību plānot iesākt 2018.gada pavasarī, bet pabeigt 2020.gadā.

Ventspils brīvostas pārvalde turpinās veikt ieguldījumus industriālo telpu izveidē Ventspilī, sekmējot komersantu paplašināšanos, jaunu komersantu piesaisti, radot jaunas darbavietas. Rūpniecības attīstība Ventspils brīvostas teritorijā notiek vairākās industriālajās zonās – Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā, Ganību ielā, Kustes dambī, Rūpniecības ielā un Talsu ielā 200. Ventspils brīvostas teritorijā rezervētas arī citas platības rūpnieciskajai ražošanai.

Projekta “Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā” (Nr. 3.1.1.5./16/A/012) īstenošanas attiecināmās izmaksas ir 4,1 miljoni eiro, no kā 1,2 miljoni eiro ir ES līdzfinansējums.

Projekta “Ražošanas ēkas Nr.7 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā” (Nr. 3.1.1.5./16/A/009) īstenošanas attiecināmās izmaksas ir 3,3 miljoni eiro, no kā 1,2 miljoni eiro ir ES līdzfinansējums.

Projekta “Ražošanas ēkas būvniecība Ganību ielā 103, Ventspilī” (Nr. 3.1.1.5./16/A/013) īstenošanas attiecināmās izmaksas ir 3,3 miljoni eiro, no kā 1,2 miljoni eiro ir ES līdzfinansējums.

Projekti tiek īstenoti piesaistot Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļus darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" ietvaros.

Ražošanas ēkas nr.6. un 7. Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā

Ražošanas ēka Ganību ielā 103