No 4.oktobra būs satiksmes ierobežojumi Durbes ielā

03/10/2018

Durbes ielas pārbūves darbu veikšanai no ceturtdienas, 4.oktobra, Durbes ielas posmā no Brīvības ielas līdz apļveida krustojumam Rūpniecības ielā satiksme būs iespējama tikai vienā virzienā – uz Rūpniecības ielas pusi. 

Septembra sākumā tika uzsākti Durbes ielas pārbūves darbi Ventspilī. Visas ielas garumā tiks atjaunots asfaltbetona segums, izbūvētas vai atjaunotas gājēju ietves un veloceliņš, kā arī lietusūdens kanalizācija un jauns apgaismojums.  Krustojumā ar Dīķu ielu tiks uzstādīts jauns luksofors, un mainīta satiksmes organizācija pa joslām Durbes ielas krustojumos ar Dīķu, Rūpniecības un Zvaigžņu ielu.

4.oktobrī plānots sākt būvdarbus posmā no Brīvības ielas līdz apļveida krustojumam Rūpniecības ielā. Būvdarbu laikā šajā posmā būs vienvirziena satiksmes kustība – tikai virzienā uz Rūpniecības ielas pusi. Apbraukt šo posmu pretējā virzienā iespējams pa Lācplēša ielu. Plānots, ka minētie satiksmes ierobežojumi saglabāsies līdz novembra vidum.

Atklātajā konkursā par tiesībām veikt remontdarbus Durbes ielā ieguva SIA “CTB” ar zemāko piedāvāto cenu EUR 1 240 347, 24. Saskaņā ar līgumu ielu būvniecība jāpabeidz sešu mēnešu laikā, neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu, kas būs ziemas aukstajos mēnešos.  

Durbes ielas izbūve ir viens no objektiem, ko Ventspils brīvostas pārvalde veic 2018. gadā, īstenojot pievedceļu attīstības projektu. Līdz 2022. gadam Ventspilī paredzēta 19 pievedceļu posmu gandrīz 13 kilometru garumā atjaunošana vai izbūve. 85% no pievedceļu attīstības projekta attiecināmajām izmaksām sedz Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Projekts Nr. 6.1.1.0/17/I/001 „Pievedceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” tiek īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros.