No šodienas satiksmei atvērta Durbes iela

14/12/2018

No šodienas, 14.decembra, satiksmei abos virzienos tiek atvērta Durbes iela visā pārbūves posmā. Remontdarbi šajā posmā gan pilnībā noslēgsies 2019.gadā.

Kopš šī gada septembra sākuma satiksme Durbes ielā vairākos posmos bija daļēji ierobežota remontdarbu dēļ. Braucamās daļas pārbūve un citi darbi tiks turpināti pavasarī, tāpēc no 14.decembra uz laiku satiksme atkal atvērta abos virzienos.

Durbes ielā 1,4 kilometrus garā posmā tiek veikta asfaltbetona seguma virskārtas atjaunošana, atsevišķos posmos gājēju ietves pārbūve un kombinētās ietves un veloceliņa izbūve. Durbes ielā daļēji tiek izbūvēta un atjaunota lietus ūdens novadīšanas sistēma, savukārt visā ielā tiks atjaunots ielas apgaismojums, nomainīti vecie gaismekļi pret jauniem LED, kā arī tiks papildus izvietotas gaismas konsoles uz esošajiem gaismas stabiem. Krustojumā ar Dīķu ielu tiks uzstādīts jauns luksofors, un mainīta satiksmes organizācija pa joslām Durbes ielas krustojumos ar Dīķu, Rūpniecības un Zvaigžņu ielu.

Līgums par Durbes ielas pārbūvi noslēgts ar SIA “CTB” par 1,24 miljoniem eiro. Saskaņā ar līgumu būvdarbi jāpabeidz sešu mēnešu laikā, neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu ziemas aukstajos mēnešos.  

Durbes ielas pārbūve ir viens no objektiem, ko Ventspils brīvostas pārvalde veic 2018. gadā, īstenojot pievedceļu attīstības projektu. Būvdarbi šogad noritēja Dzintaru, Maskavas un Zvaigžņu ielās, tika izbūvēts jauns pievedceļš Dienvidu molam 5, Rāvas iela un Apļa iela. Būvdarbi turpinās Kurzemes, Durbes un Ostas ielās, kas noslēgsies 2019.gadā.

Līdz 2022. gadam Ventspilī paredzēta 19 pievedceļu posmu gandrīz 13 kilometru garumā atjaunošana vai izbūve. 85% no pievedceļu attīstības projekta attiecināmajām izmaksām sedz Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.