No Ventas upes kuģošanas kanāla izcelts 50 tonnu smags betona gabals

05/04/2016
Šī gada janvārī Ventas upes kuģošanas kanāla padziļināšanas darbu laikā Ventas kreisā krasta pusē apmēram 50 metru no Noord Natie Ventspils Terminals  tika atrasts liels betona gabals. Iepriekš par šāda lieluma betona gabalu ziņu nebija, jo dziļums kuģošanas kanālā nebija tik liels, lai to konstatētu.

Šobrīd kuģošanas kanāls padziļināts līdz 15 metriem. Betona gabala augšējās daļa bija 12,9 metru dziļumā, bet apakšējā – 15,1 m. Šāda betona masīva (tā izmēri – 4 metrus plats, 3 metrus garš un 2,2 metrus augsts) palikšana kuģošanas kanālā varētu apdraudēt kuģošanas drošību, tāpēc Ventspils brīvostas pārvaldes speciālisti organizēja apmēram 50 tonnu smagā betona gabala izcelšanu.

 Darbs nebija ne viegls, ne vienkāršs, jo sākotnēji arī nebija zināms, cik liela masīva daļa varētu būt ieskalota gruntī, kas rada tā saucamo piesūkšanās efektu. Ūdenslīdējiem darbs bija jāveic 15 metru dziļumā vietā, kur ir stipras straumes, ierobežota redzamība, turklāt vēl salīdzinoši zema ūdens temperatūra. Tomēr, dienestiem saskaņoti darbojoties, darbs tika paveikts labi. Izcelšanu veica peldošais celtnis sadarbībā ar ūdenslīdējiem, kā arī hidrogrāfijas kuģi Kapteinis Orle, Ostas kapteiņa dienestu un citiem brīvostas speciālistiem.

 Pēc izcelšanas betona masīvs novietots pie Ventspils brīvostas 13.piestātnes kā krasta stiprinājums.