Noslēdzies vērienīgākais Ventspils ostas pievedceļu rekonstrukcijas un izbūves projekts

28/01/2016
Ventspils brīvostas pārvalde ir noslēgusi sešus gadus ilgušo pievedceļu rekonstrukcijas un izbūves projektu Ventspils ostas termināļiem un industriālajām zonām. Ventspilī pārbūvēti un atjaunoti 48 ielu posmi un laukumi 28,7 kilometru garumā un 14,6 hektāru platībā. Šī ES Kohēzijas fonda finansētā projekta ietvaros Ventspils ielās un laukumos ieguldīti gandrīz 36 miljoni eiro.

Projekta „Pievedceļu rekonstrukcija Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” realizācija uzsākta 2010.gadā, bet visi ar būvniecību saistītie darbi noslēdzās 2015.gada nogalē. Labas infrastruktūras nodrošināšana Ventspils ostā ir viens no Ventspils brīvostas pārvaldes pamatuzdevumiem, tāpēc investīcijām ostas infrastruktūrā tiek pievērsta ļoti liela uzmanība. Labas kvalitātes pievedceļi ostā ir būtiski svarīgi  ostas konkurētspējas uzturēšanai. Tāpat ļoti svarīga ielu infrastruktūra ir Ventspils brīvostas industriālās teritorijas uzņēmumiem – ražotnēm. Īstenoto projektu rezultātā Ventspils brīvostas pārvalde saviem klientiem var piedāvāt labākos apstākļus uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstīšanai.

Pievedceļi Ventspils ostas termināļiem un industriālajām zonām vienlaikus ir arī ielas, ko izmanto Ventspils iedzīvotāji, tāpēc īpaša uzmanība tika pievērsta tam, lai izbūvētās ielas būtu vienlīdz labi piemērotas gan ostas vajadzībām, gan iedzīvotāju, toskait cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem, ērtībām. 39 objektos tika izbūvētas ratiņu nobrauktuves, divos objektos uzstādīti luksofori ar skaņas signālu, bet sešos objektos, kur bija autobusu pieturas, izbūvēts īpašais marķējums.

 Projekta ietvaros no 2010.-2015.gadam Ventspils brīvostas teritorijā pārbūvēti un atjaunoti 48 ielu posmi un laukumi, kopumā izbūvējot un atjaunojot pievedceļus 28,7 km garumā, kā arī sakārtojot neapgūtās teritorijas vairāk kā 14,6 ha platībā.  Starp nozīmīgākajiem objektiem jāmin Talsu iela (posmā no Kaiju ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai - 3,9 km), Dzintaru iela (vairāki posmi - 3,3 km), Kustes dambis (posmā no Fabrikas ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai (t.sk. Robežu iela posmā no Kustes dambja līdz I.Mičurina ielai) - 2,2 km), Celtnieku iela (posmā no Talsu ielas līdz Siguldas ielai - 1,4 km), Embūtes iela (posmos no Tārgales ielas līdz Celtnieku ielai un no Radio ielas līdz Tārgales ielai – 1,1 km). Tāpat sakārtotas neapgūtās industriālās teritorijas, kurās izbūvētas brauktuves un stāvlaukumi, piemēram Kaiju ielā 9 (Ventspils Augsto tehnoloģiju parks) un K.Valdemāra ielā 24 (stāvlaukums pie piestātnes 40A).

Projekts Nr. Nr.3DP/3.3.1.3.0/10/IPIA/SM/002 „Pievedceļu rekonstrukcija Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām”  īstenots darbības programmas Infrastruktūra un pakalpojumi papildinājuma 3.3.1.3.aktivitātē Lielo ostu infrastruktūras attīstība “Jūras maģistrāļu” ietvaros. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 35.9 miljoni eiro, no tiem 30.5 miljoni eiro ir piesaistītais ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums.