Noslēgsies Ventspils Ostas ielas promenādes piestātņu atjaunošanas darbi

31/05/2016
Noslēgumam tuvojas pagājušā gada nogalē sāktie Ventspils ostas promenādes piestātņu atjaunošanas darbi. Pilnībā darbus plānots pabeigt jūnija vidū.

Ostas promenādes septiņu piestātņu atjaunošana tiek pabeigta pakāpeniski. Šobrīd jau var izmantot piestātni Nr.20, kur pietauvojas ekskursiju kuģītis “Hercogs Jēkabs” un pamazām noslēdzas būvdarbi arī pārējās piestātnēs.

Ostas ielas promenādes piestātņu konstrukciju atjaunošanas darbi tiek veikti gandrīz 1390 metru garumā no piestātnes Nr.19 līdz Nr.25A. Piestātnes būvētas dažādos laikos no pagājušā gadsimta sākuma līdz 90-tajiem gadiem, bet pēdējā pārbūve bijusi pirms apmēram 20 gadiem. Ilgajā ekspluatācijas laikā piestātņu konstrukcijas bija nolietojušās. Šīs piestātnes kalpo arī kā ostas krasta līnijas stiprinājums, tāpēc to atjaunošana ir svarīga ostas dziļuma uzturēšanai un drošai navigācijai. Promenādes piestātnes visbiežāk izmanto Ventspils brīvostas pārvaldes flotes kuģi – piesārņoto ūdeņu savācēji, zemessmēlējs, kā arī citi kuģi, kas piestāj Ventspils ostā. Kravu pārkraušana šajās piestātnēs nenotiek.

Piestātņu no Nr.19 līdz Nr.23 būvniecības darbus veic AS “LNK Industries”, savukārt piestātņu Nr.25 un Nr.25A būvniecības darbus veic SIA “GTL”. Kopējās būvniecības izmaksas ir 1,87 miljoni eiro.

Objektu būvniecība norisinās ES Kohēzijas fonda līdzfinansētajā projektā Nr.3DP/3.3.1.3.0/10/IPIA/SM/001 „Ventspils brīvostas infrastruktūras attīstība”, kas tiek īstenots darbības programmas Infrastruktūra un pakalpojumi papildinājuma 3.3.1.3.aktivitātē Lielo ostu infrastruktūras attīstība “Jūras maģistrāļu” ietvaros.