Noslēgumam tuvojas būvdarbi Rūpniecības ielā

20/05/2021

Pamazām noslēdzošajā fāzē ieiet Rūpniecības ielas atjaunošanas darbi. Posmā no Durbes ielas līdz Apvedtiltam nozīmīgais tranzītielas posms būs ieguvis jaunu segumu un apgaismojumu.

Pēc Ventspils brīvostas pārvaldes pasūtījuma Rūpniecības ielā norit seguma un apgaismojuma atjaunošana posmā no dzelzceļa pārbrauktuves pie rotācijas apļa krustojumā ar Durbes ielu līdz dzelzceļa pārbrauktuvei pie Apvedtilta. 2020.gada decembrī nācās uz laiku darbu veikšanā ieviest tehnoloģisko pārtraukumu, lai laika apstākļu dēļ neciestu darbu kvalitāte. Šī gada 5.maijā darbi atsākās un pamazām tuvojas noslēgumam.

Atklātajā konkursā par būvdarbu veikšanu šajā posmā uzvarēja SIA “Ventbetons-V”. Būvdarbu līgums noslēgts par 359 406,23 eiro (bez PVN). Būvuzraudzību objektā veiks SIA “Būvju profesionālā uzraudzība”, autoruzraudzību SIA “Projekts 3”.

Jūnijā, pēc darbu pabeigšanas Rūpniecības ielas posmā sāksies Ventas tilta brauktuves seguma atjaunošana. Būvdarbi plānoti, neslēdzot satiksmi uz tilta un saglabājot divvirziena transporta kustību – vispirms atjaunojot brauktuves virzienā uz Pārventu (Rīgas virziens) seguma daļu. Vēl šogad pēc Ventspils brīvostas pārvaldes pasūtījuma plānota Kaiju ielas pārbūve un piebrauktuves atjaunošana pie ostas termināļa Plostu ielā. Šobrīd uzsākti arī projektēšanas darbi, lai pārbūvētu Ostas ielu posmā no Jāņa ielas līdz Dārzu ielai. 

Ventspils brīvostas pievedceļu atjaunošanas projektā līdz 2023.gada beigām Ventspilī norit 19 pievedceļu posmu gandrīz 13 kilometru garumā atjaunošana vai izbūve. Kopējās projekta attiecināmās  izmaksas ir 19,65 miljoni eiro.  85% no attiecināmajām izmaksām sedz Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Projekts Nr. 6.1.1.0/17/I/001 „Pievedceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” tiek īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros.