Noslēgumam tuvojas ražošanas ēkas VATP 6 projektēšanas darbi

07/03/2018

Pašreiz noslēgumam tuvojas projektēšanas darbi ražošanas ēkai Nr.6 Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā. Būvprojekta izstrādes laikā, ņemot vērā izmaiņas ēkā paredzētajā tehnoloģijā, radās nepieciešamība veikt izmaiņas arī ēkas risinājumos. Tas savukārt prasīja papildus laiku projektēšanas darbu veikšanai.

Nākamie soļi projekta īstenošanā ir būvprojekta ekspertīzes veikšana, būvprojekta saskaņošana būvvaldē un būvniecības iepirkuma veikšana. Ēkas būvdarbus plānots uzsākt šī gada vasarā, bet pabeigt 2019.gadā.

6000 m2 lielā ēka atradīsies blakus Ventspils Tehnoloģiju centram, kur jau pašlaik AS “Immer Digital” nomā lielāko daļu telpu. Uzņēmumam ir ilgtermiņa plāni attīstībai Ventspilī, tāpēc jau šobrīd noslēgts līgums par jaunbūvējamās ražošanas ēkas nomu.

Projekts “Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā” (Nr. 3.1.1.5./16/A/012) tiek īstenots piesaistot Eiropas Rekonstrukcijas un Attīstības fonda līdzekļus darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" ietvaros. Projekta īstenošanas attiecināmās izmaksas ir 4,1 miljons eiro, no kā 1,2 miljoni eiro ir ES līdzfinansējums.