Noslēgumam tuvojas Ventspils Ziemeļu mola atjaunošanas darbi

12/11/2020

Līdz šā gada beigām plānots pabeigt vienu no pēdējo gadu vērienīgākajiem būvniecības darbiem Ventspils ostā – gandrīz 13 miljonus eiro vērtos Ziemeļu mola atjaunošanas darbus. Mols ir ne tikai lielākā ostas hidrobūve, bet arī kravu apstrādes vieta, tāpēc tā atjaunošana ir īpaši nozīmīga gan ostas drošībai, gan efektīvai darbībai.

Atšķirībā no Dienvidu mola, kas ir publiski pieejama vieta, Ziemeļu mols ir ierobežotas pieejamības teritorija, jo tā tuvumā tiek veikta kravu pārkraušana. Kravu apstrāde turpinās visu būvniecības laiku, kas attiecīgi nozīmē, ka darbi jāveic, ievērojot visaugstākās drošības prasības un ciešā sadarbībā ar ostas uzņēmumiem.

Šovasar uz mola izbūvēts piebraucamais ceļš līdz Ziemeļu mola sarkanajai gaismas zīmei, daļā būves ieklāts asfaltbetona segums, ap mola galvu ierīkots akmeņu bērums, montēta dzelzsbetona atbalsta siena un turpināti citi darbi. Šobrīd vēl jūras pusē turpinās tērauda rievsienas virsbūves izbūve, katodaizsdardzības sistēmas uzstādīšana uz esošās tērauda rievsienas, pretviļnu sienas apbetonējuma ierīkošana un mola ķermeņa monolitizēšana. Mola atjaunošanu veic AS “BMGS”, būvdarbu līgums noslēgts par 12,86 miljoniem eiro.

Ziemeļu mols Ventspilī ir viena no stratēģiski nozīmīgākajām ostas hidrobūvēm  – pusotru kilometru gara būve, kas no cietzemes iestiepjas jūrā un pasargā ostu no viļņiem, ledus un smilšu sanesumiem. Ventspils ostas moli to tagadējā veidolā būvēti pirms vairāk nekā 100 gadiem. Pēdējie atjaunošanas un pārbūves darbi Ziemeļu molā veikti no pagājušā gadsimta  70-tajiem līdz 90-tajiem gadiem, bet tagad plānotie  ir visu laiku vērienīgākie mola atjaunošanas darbi.

Ventspils brīvostas pārvalde šobrīd īsteno 5 projektus ar ES fondu līdzfinansējumu: “Pievedceļi Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” (kopējās attiecināmās izmaksas 19,86 miljoni eiro, ES līdzfinansējums līdz 16,88 miljoniem eiro);  “Ventspils brīvostas hidrobūvju pārbūve un atjaunošana”  (kopējās attiecināmās izmaksas 18,14 miljons eiro, ES līdzfinansējums līdz 15,42 miljoniem eiro); kā arī 3 rūpniecisko ēku būvniecību, kur kopējās izmaksas plānotas 16,4 miljonu eiro apmērā, no kā ES līdzfinansējums ir 3,6 miljoni eiro.

Būvdarbi Ziemeļu molā tiek veikti un finansēti projekta Nr. 6.1.1.0/17/I/003 “Ventspils brīvostas hidrotehnisko būvju pārbūve un atjaunošana” ietvaros, kura realizācija notiek saskaņā ar darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķi “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” noteikumiem.