Noslēgušies 2022.gadā plānotie ostas pievedceļu būvdarbi

30/09/2022

Ar 17.oktobri plānots atvērt satiksmi pēc Ventspils brīvostas pārvaldes pasūtījuma atjaunotajā Kaiju ielā, līdz ar ko arī 2022.gadā plānotie pievedceļu atjaunošanas darbi būs noslēgušies.

Neskatoties uz būtisko izmaksu sadārdzinājumu un resursu ierobežotību būvniecības nozarē, kas ieviesa korekcijas gan darbu veikšanas grafikos, gan to izmaksās, savam noslēgumam tuvojas apjomīgais Ventspils brīvostas pievedceļu būvniecības un atjaunošanas projekts, kura ietvaros atjaunoti jau 18 ielu posmi Ventspilī.  

Abos 2022.gada objektos strādāja būvfirma SIA “CTB” – tika pabeigta virskārtas atjaunošana un deformācijas šuvju nomaiņa uz Ventas tilta un Kaiju ielas pārbūve. Šo objektu pieņemšana ekspluatācijā gan vēl nav notikusi, bet satiksmi tas šobrīd vairs nekavēs.

Līdz 2023.gada beigām Ventspilī norit 19 pievedceļu posmu gandrīz 13 kilometru garumā atjaunošana vai izbūve. Kopējās projekta attiecināmās  izmaksas ir 19,65 miljoni eiro.  85% no attiecināmajām izmaksām sedz Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Projekts Nr. 6.1.1.0/17/I/001 „Pievedceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” tiek īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros.