Noslēgusies krasta stiprinājumu atjaunošana

30/11/2022

Ventspils brīvostā pabeigta priekšostas krasta nostiprinājumu atjaunošana no Ziemeļu mola līdz pat “Baltic Coal terminal” aptuveni 740 metru garumā. Šobrīd norit izpilddokumentācijas sagatavošana objekta nodošanai pieņemšanai ekspluatācijā. 

Intensīvas ekspluatācijas un dabas apstākļu ietekmē kuģošanas infrastruktūra noveco un ar laiku vairs nespēj pietiekamā kvalitātē nodrošināt ostas akvatorija aizsardzību no vēja un viļņu postošās ietekmes. Visvairāk ārējās vides un laika apstākļu radītajai ietekmei ir pakļauta Ventspils brīvostas priekšostas akvatorija, kuru šķērso visi Ventspils ostā ienākošie kuģi. Kopš 2018.gada Ventspils brīvostas pārvalde īsteno kompleksu priekšostas infrastruktūras atjaunošanu – jau ir atjaunots Dienvidu mols un krasta stiprinājumi pie Dienvidu mola, atjaunots Ziemeļu mols, bet tagad pabeigta arī priekšostas krasta stiprinājumu daļas atjaunošana.

Būvniecības līgums par priekšostas krasta nostiprinājumu atjaunošanu noslēgts ar AS “BMGS” par 1’606’500,00 EUR, neskaitot PVN. Būvuzraudzību objektā veic SIA “Isliena V”, autoruzraudzību SIA “Inženieru birojs” Kurbada tilti””.   

Līdz ar šo darbu pabeigšanu ir noslēdzies viss vairāk nekā 18 miljonus eiro vērtais Ventspils brīvostas hidrotehnisko būvju atjaunošanas projekts. 

Projekts Nr.6.1.1.0/17/I/003 “Ventspils brīvostas hidrotehnisko būvju pārbūve un atjaunošana” tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 18 142 562,50 EUR, tai skaitā, plānotais ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums 85% apmērā ir 15 421 178,12 EUR.