Noslēgusies Ventspils brīvostas 34.piestātnes rekonstrukcija

09/07/2015
Noslēgušies rekonstrukcijas darbi Ventspils brīvostas 34.piestātnē, kas tiek izmantota amonjaka un citu ķīmisko kravu kuģu pietauvošanai. Piestātne celta pirms 38 gadiem un līdz šim tajā kapitāli remontdarbi nebija veikti.  

Ventspils brīvostas 34.piestātne būvēta 1976.gadā, tās garums ir 190 metru, bet dziļums pie piestātnes – 9,5 metri. No Ventspils brīvostas pārvaldes piestātni nomā stividorsabiedrība Ventamonjaks serviss.

Tā sauktā bolverka tipa piestātnes pamatne bija pildīta ar grunti, bet fasādes sienu veidoja čaulpāļi. Spraugas starp piestātnes nesošajiem betona čaulpāļiem bija aizpildītas ar šķembām un smiltīm un noslēgtas ar koka vairogiem. Piestātnes ekspluatācijas turpat 40 gadu ekspluatācijas laikā konstrukcijas bija nolietojušās.  

Lai novērstu grunts izskalošanos no piestātnes pamatnes, starp čaulpāļiem uzstādīti metāla vairogi, aiz kuriem tika iepildīts betons,  un zemūdens daļā pie upes gultnes izbūvēta papildus rievsiena, kas aizsargās pret grunts izskalojumiem piestātnes priekšā.  20m platā joslā tika atjaunota 9,5 metru dziļuma atzīme, pieberot un izlīdzinot gultni ar rupju grunts materiālu. Veikta vēl virkne darbu piestātnes konstrukciju nostiprināšanā, nodrošinot tām vēl ilgu kalpošanas laiku.

Būvniecības darbus piestātnē veica AS BMGS, bet projektēšanu un autoruzraudzību nodrošināja SIA „Jūras projekts”. Ventspils brīvostas 34.piestātnes rekonstrukcija izmaksāja nedaudz vairāk nekā vienu miljonu eiro. Visus izdevumus sedza Ventspils brīvostas pārvalde.

2015.gada budžetā investīcijām Ventspils brīvostas infrastruktūrā plānoti 25,6 miljoni eiro, no kuriem līdz pat 11,9 miljonus eiro plānots saņemt kā ES fondu līdzfinansējumu. Šogad noslēdzas vairāki vērienīgi infrastruktūras pilnveides projekti – 12.piestātnes celtniecība, pievadceļu Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām izbūve un rekonstrukcija, Ventspils brīvostas pārvaldes flotes piestātnes un Ziemeļu mola viļņu aizsargsienas rekonstrukcija. Turpinot attīstīt rūpniecisko sektoru, ar ES fondu līdzfinansējuma palīdzību uzbūvēta Elektronikas centra ēka un turpinās Tehnoloģiju centra būvniecība.