Noslēgusies Zvaigžņu ielas rekonstrukcija Ventspilī

24/10/2018

Veiksmīgi pabeigti visi plānotie būvdarbi Zvaigžņu ielā no Pāvila ielas līdz pat pilsētas robežai. Darbus veica SIA “Ostas celtnieks” par kopējo summu gandrīz 902 tūkstošu eiro apmērā.

Zvaigžņu iela Ventspilī vienlaikus ir arī valsts 1.šķiras autoceļš P108 un viens no stratēģiski svarīgākajiem pievedceļiem Ventspils brīvostas termināļiem un industriālajām zonām.

Zvaigžņu ielas posmā no Bērzu līdz Brocēnu ielai ir pārbūvēta lietus ūdens novadīšanas sistēma. Ūdens novadīšanai iebūvēts jauns slēgtais lietus ūdens kolektors, un grāvis ielas malā - aizbērts. Posmā no Putnu līdz Inženieru ielai veikta kolektora atjaunošana ar oderēšanas metodi. Trīs posmos – no Pāvila līdz Inženieru ielai, no Jēkaba līdz Tērauda ielai, un no Zvaigžņu ielas 203 līdz pilsētas robežai - atjaunots asfaltbetona segums. Visi būvdarbi ir pabeigti, un drīzumā objekts tiks nodots ekspluatācijā.

Darbi Zvaigžņu ielā tika organizēti pa posmiem, lai būtiski nekavētu auto satiksmi.

Par būvdarbiem Zvaigžņu ielā Ventspils brīvostas pārvalde bija noslēgusi līgumu ar atklātā konkursa uzvarētāju, kas piedāvāja zemāko cenu - SIA “Ostas celtnieks” - par kopējo summu nepilnu 902 tūkstošu eiro apmērā.

Līdz 2022. gadam Ventspilī paredzēta 19 pievedceļu posmu gandrīz 13 kilometru garumā atjaunošana vai izbūve. 85% no pievedceļu attīstības projekta attiecināmajām izmaksām sedz Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Projekts Nr. 6.1.1.0/17/I/001 „Pievedceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” tiek īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros.