Pabeigta krasta nostiprinājuma pārbūve pie Dienvidu mola

20/08/2019

Noslēgušies 11 mēnešus ilgušie krasta nostiprinājuma pārbūves darbi pie zemesgabala Dienvidu mols 5. Ventspils brīvostas pārvaldes pasūtītos darbus par 1,4 miljoniem eiro veica AS “BMGS”.

Pārbūvētais krasta stiprinājums pie zemesgabala Dienvidu mols 5 atrodas vēsturiskā vietā – aptuveni 1,5 kilometrus no pašreizējā Dienvidu mola galvas, vietā, kur kādreiz viļņojusies jūra un atradies sākotnējais mols. Par kādreizējo molu liecina simtgadīgie koka pāļi, kā arī milzīgi betona masīvi, kas ar laiku iebrukuši ūdenī, bet pārbūves darbu laikā tika izcelti. Šodien šī vieta labāk zināma kā krasts pie ieejas Jaunajā Zvejas un Jahtu ostās.

Pārbūves laikā demontētas vecās un savu laiku nokalpojušās konstrukcijas, attīrīta gultne līdz atzīmei –5m, izbūvēta jauna metāla rievsiena apmēram 230m garumā, kā arī sakārtota pieguļošā krasta teritorija.

Būvdarbi veikti un finansēti projekta Nr. 6.1.1.0/17/I/003 “Ventspils brīvostas hidrotehnisko būvju pārbūve un atjaunošana” ietvaros, kura realizācija notiek saskaņā ar darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķi “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti”.