Jaunumi un notikumi

Projektu konkurss par reklāmu sporta sacensībās un pasākumos

Ventspils brīvostas pārvalde aicina pieteikties projektu konkursā par Ventspils brīvostas pārvaldes reklāmu sporta sacensībās un pasākumos 2022.gadā.

Projektu konkurss par reklāmu kultūras pasākumos

Ventspils brīvostas pārvalde aicina pieteikties projektu konkursā par Ventspils brīvostas pārvaldes reklāmu kultūras pasākumos 2022.gadā.

Ekskursiju kuģītis “Hercogs Jēkabs” uzsāk sezonu

Ekskursiju kuģītis “Hercogs Jēkabs” uzsāk sezonu

Svētdien, 1.maijā, savu 2022.gada sezonu sāks Ventspils brīvostas pārvaldes ekskursiju kuģītis “Hercogs Jēkabs”, piedāvājot ventspilniekiem un pilsētas viesiem baudīt ostas skatus no Apvedtilta līdz pat ostas vārtiem.

Turpinās ražošanas ēkas Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā Nr.6 būvniecība

Ražošanas ēkas Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā Nr.6 būvniecība atrodas aktīvā būvniecības fāzē, kad ir izbūvētas ēkas konstrukcijas, jumts, sienas, logi un durvis, stikla fasādes. Gandrīz pabeigts arī viss teritorijas labiekārtojums, izbūvēts nožogojums un galvenie komunikāciju pievadi līdz ēkai. Šobrīd kopumā izbūvēts ēkas kopums ar teritoriju bez iekšējām specifiskām komunikācijām un bez iekšējas apdares.

Ventspils brīvostas pārvalde rīko telpu Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 5 un tām pieguļošās teritorijas nomas tiesību izsoli

Ventspils brīvostas pārvalde rīko nedzīvojamo telpu (1396.8 kv.m) ēkā Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 5, Ventspilī, un tām pieguļošā zemes gabala ar nosaukumu “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks”, Ventspils, zemes vienības “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 5”, Ventspilī, daļas (7085 kv.m) nomas tiesības piešķiršanas procedūru - Izsoli.

Aicina pieteikties kuģu radīto atkritumu pieņemšanas pakalpojumu sniegšanai

Ventspils brīvostas pārvalde veic tirgus izpēti ar mērķi noskaidrot potenciālos pretendentus, kas varētu pieņemt kuģu radītos atkritumus Ventspils ostā, un uz kādiem nosacījumiem pretendenti būtu gatavi sniegt minētos pakalpojumus.

No 1.aprīļa Ovišu, Užavas un Akmeņraga bākas atvērtas apmeklētājiem

No 1.aprīļa Ovišu, Užavas un Akmeņraga bākas atvērtas apmeklētājiem

1.aprīlī apmeklētājiem durvis atkal vērs industriālā kultūras mantojuma pērles - Ventspils brīvostas pārvaldes apsaimniekotās Ovišu, Užavas un Akmeņraga bākas.

Ventspils brīvostas pārvalde rīko telpu Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 5 un tām pieguļošās teritorijas nomas tiesību izsoli

Ventspils brīvostas pārvalde rīko nedzīvojamo telpu (1396.8 kv.m) ēkā Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 5, Ventspilī, un tām pieguļošā zemes gabala ar nosaukumu “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks”, Ventspils, zemes vienības “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 5”, Ventspilī, daļas (7085 kv.m) nomas tiesības piešķiršanas procedūru - Izsoli.

Ventspils Ziemeļu molam Latvijas Būvniecības gada balva

Ventspils Ziemeļu molam Latvijas Būvniecības gada balva

11.martā notika Latvijas Būvniecības gada balvas laureātu paziņošana. Nominācijā “Inženierbūve pārbūve” 1.vieta piešķirta par Ziemeļu mola atjaunošanu Ventspilī.

Tikšanās ar ostas termināļu un rūpniecisko uzņēmumu pārstāvjiem

1.martā Ventspils ostas termināļu un rūpniecisko uzņēmumu pārstāvji tika aicināti piedalīties kopīgā sanāksmē par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras piedāvātajiem atbalsta instrumentiem uzņēmējiem.

Uzņēmumi Ventspils Brīvostā

būvniecība;
koka logu, durvju un fasāžu ražošana;
mašīnbūves metālapstrāde;