Papildināts_Izsludina sarunu procedūru par nedzīvojamo telpu un tām pieguļošās zemes nomu Kustes dambī 30A un 30B

21/09/2018

Ventspils brīvostas pārvalde izsludina sarunu procedūru par nedzīvojamu telpu Kustes dambī 30A, Ventspilī, kadastra apzīmējums 27000220221001, 7305,8 kv.m. platībā un tām pieguļošās zemes Ventspilī, Kustes dambī 30A un Kustes dambī 30B 17037 kv.m. platībā nomu.

Pretendentu pieteikumi par nomas līguma noslēgšanu jāiesniedz Ventspils brīvostas pārvaldē, Jāņa ielā 19, Ventspilī, līdz 2018.gada 2.oktobrim plkst. 10.00.

Telpu iznomāšanas minimālās prasības:

- nomas maksa mēnesī ne mazāka par 3,30 EUR par kv.m. plus pievienotās vērtības nodoklis;

- 2019.gadā katru mēnesi jānodrošina ne mazāk kā 21 darba vieta uz pilnu slodzi;

- 2020.gadā katru mēnesi jānodrošina ne mazāk kā 38 darba vietas uz pilnu slodzi;

- 2021.gadā katru mēnesi jānodrošina ne mazāk kā 43 darba vietas uz pilnu slodzi;

- 2022.gadā katru mēnesi jānodrošina ne mazāk kā 43 darba vietas uz pilnu slodzi;

- 2023.gadā katru mēnesi jānodrošina ne mazāk kā 43 darba vietas uz pilnu slodzi.

Darba vietu neizpildes gadījumā ir paredzēts līgumsods 140,00 EUR apmērā par katru darbinieku par katru mēnesi, t.i., par darbinieku skaita starpību starp pretendenta norādīto darbinieku skaitu un faktiski nodarbināto darbinieku skaitu.

Informācija pa tālruni 63602307.