Pēc pavasara paliem padziļināšanas darbu apjoms Ventspils ostas akvatorijā pieaug

31/03/2017
Ventspils brīvostas pārvaldes Kuģošanas atbalsta dienests nepārtraukti veic ostas akvatorijas mērīšanu un padziļināšanu, bet, beidzoties ziemas periodam, pēc pavasara paliem – darbu apjoms pieaug.  Ostas dziļuma uzturēšanas darbos iesaistīti trīs Ventspils brīvostas pārvaldes flotes kuģi – “Skauts”, “Dzelme” un “Kapteinis Orle”.

Ventspils osta ir Baltijas jūras austrumu piekrastes dziļākā osta ar maksimālo projektēto dziļumu jūras kanālā 17,5 metri. Pateicoties tam, mēs varam apkalpot lielākos kuģus, kādi ienāk Baltijas jūrā. Kuģus ar maksimālo iegrimi - 15 metri.

Kuģošanas ceļa dziļuma uzturēšana nav vienreizējs darbs. Straume un vējš nepārtraukti pa gultni pārnēsā smiltis, veidojot dažādus sanesumus un bedres. Tāpēc gandrīz katru dienu hidrogrāfiskais kuģis Skauts veic ostas dziļumu t.sk. kuģošanas kanāla (kuģošanas kanāls ieiet 6700 metrus Baltijas jūrā) mērīšanu, savukārt zemessūcējs Dzelme - padziļināšanu. Tikai tā iespējams ostā nodrošināt nepieciešamos dziļumus.

Gadā ir divi periodi, kad daba īpaši intensīvi maina gultnes ainu – tie ir lielie vēji un vētras rudenī un pavasara pali. Ziemas perioda beigās, palu laikā saduļķotais upes ūdens un ledus no Ventas sev līdzi nes dažādus nosēdumus, niedres, ūdenszāles utt. Pa ceļam līdz jūrai tas viss nogulsnējas, apaug ar smiltīm un veidojas dažādi smilšu sanesumi, kas ir jānovērš.

Kā atzīst Kuģošanas atbalsta dienesta priekšnieks Normunds Kornijanovs, šogad pali nav bijuši tik izteikti, bet darba tāpat netrūkst - jāpārbauda un padziļināšanas darbi jāveic gandrīz visā ostas akvatorijā.

Viss sākas ar mērīšanu

Visus darbus sāk ar dziļumu uzmērīšanu. Tas ir ļoti atbildīgs uzdevums, jo tieši šie dati nosaka, kādi ir ostas faktiskie dziļumi un kā tālāk strādās zemessūcējs Dzelme. Ventspils ostā dziļumu uzmērījumus veic hidrogrāfiskais kuģis Skauts. Darba procesā tiek izmantota mūsdienīga tehnoloģija – daudzstaru eholots, kas nodrošina 100% pārklājumu un sniedz informāciju par katru gultnes metru, atšķirībā no vienstaru eholota.

merisana; padzilinasana; osta

Visi mērīšanas laikā iegūtie rezultāti tiek apstrādāti, noteiktas neatbilstības noteiktajam dziļumam, elektroniski tiek sagatavota padziļināšanas darbu matrica un darbs tālāk tiek nodots Dzelmei.

Ja darbi ir jāveic boju tuvumā, tad palīgā nāk trešais kuģis Kapteinis Orle, kurš 4 – 9 metrus lielās bojas ar visu ķēdi un enkuru izceļ un, kad visi padziļināšanas darbi pabeigti, novieto atpakaļ.

Ostas dziļumi Dzelmes rokās

Kuģis Dzelme ventspilniekiem ir jau labi zināms, jo Ventspils ostā tas darbojas jau no 1994.gada. Dzelme ir zemessūcējs, kas nodrošina nepieciešamo kanālu, akvatoriju un piestātņu dziļumu, veicot padziļināšanas darbus. Grunts sūkšana notiek līdzīgi kā darbojas putekļsūcējs - ar sūkņa palīdzību pa cauruli iesūcot smiltis.

Dzelme strādā pēc Skauta sagatavotās padziļināšanas darbu matricas, kur visa ostas akvatorija ir sadalīta pa maziem punktiņiem – pikseļiem. Punkti ir iekrāsoti dažādās krāsās, katra no tām apzīmē grunts dziļumu. Izmantojot GPS sistēmu, Dzelme nonāk precīzi tajā vietā, kur nepieciešams veikt padziļināšanu. Ne visus darbus var veikt ar sūknēšanu, tādos gadījumos izmanto manuāli vadāmus greifera kausus, ar kuriem padziļina pie piestātnēm.

Ventspils brīvostas pārvalde paļaujas tikai uz konkrētiem mērījumiem, nevis pieņēmumiem tāpēc katru reizi, kad tiek veikti šādi padziļināšanas darbi, neatkarīgi no darbu apjoma, hidrogrāfiskais kuģis Skauts veic pārmērīšanu. Un, ja nepieciešams, atkārtoti jāveic padziļināšana un pārmērīšana. Jāpiebilst, ka Dzelme savu darbu izdara tik precīzi un kvalitatīvi, ka pēc pārmērīšanas atkārtoti vienā un tajā pašā vietā jāatgriežas reti - komandā strādā ilggadēji darbinieki ar stāžu, kuri ir profesionāli un precīzi.

Katrs centimetrs svarīgs

Svarīgi saprast, ka, runājot par ostas dziļumiem, nozīmīgs ir katrs centimetrs. Kuģim, uzņemot kravu, tiek paziņota atļautā maksimālā iegrime, ņemot vērā konkrētā brīža kuģošanas ceļa dziļumu. Tātad kuģim būs atļauts uzņemt tikai tik daudz kravas, lai tā iegrime nepārsniegtu maksimāli pieļaujamo. Iedomājieties, vien 10 cm augsts smilšu sanesums kuģu pārvadātāju operatoram var sagādāt zaudējumus, jo attiecīgi par 10 cm tiek samazināta kuģa maksimālā iegrime un kuģī tāpēc tiks iekrauts mazāk kravas! Tieši tāpēc ir tik būtiski nepārtraukti apsekot visu ostas akvatoriju, veikt mērījumus un dziļuma nodrošināšanas darbus.

Ostas dziļuma uzturēšana ir viens no Ventspils brīvostas pārvaldes kā teritorijas pārvaldītāja uzdevumiem, lai nodrošinātu ostā strādājošajiem privātajiem uzņēmumiem labākos apstākļus biznesa attīstībai.