Pētīs pasažieru un kravu pārvadājumu pilnveides iespējas

26/09/2019

Pārstāvot vienu no aktīvām Eiropas tirdzniecības ostām, Ventspils brīvostas pārvalde (VBP) kopā ar Ventspils Augsto tehnoloģiju parku (VATP) ir iesaistījusies projektā Baltijas transporta loks (Baltic Loop).

Projekta mērķis ir identificēt un novērst trūkumus pasažieru un kravu pārvadājumos Baltijas jūras austrumu–rietumu reģionā un risināt problēmas, kas saistītas ar dažādu transporta mezglu savstarpējo sasaisti, mazinot ceļā pavadīto laiku un radītās CO2 emisijas.

VATP un VBP loma Baltic Loop ietvaros ir palīdzēt izstrādāt risinājumus transporta koridoru attīstību ierobežojošo šķēršļu novēršanai, lai ilgtermiņā palielinātu Ventspils ostas pakalpojumu efektivitāti, izmantojot jaunākos IKT risinājumus, kā arī veicināt pieprasījuma pieaugumu transporta koridoram Zviedrija–Latvija (caur Ventspili)–Baltkrievija, tādējādi padarot koridoru pievilcīgāku jaunu uzņēmumu piesaistei un inovāciju attīstībai.

No Latvijas projektā piedalās trīs organizācijas:  VATP, Vidzemes plānošanas reģions un Rīgas plānošanas reģions. Asociēto partneru lokā ir LR Satiksmes ministrija un Ventspils brīvostas pārvalde. Kopumā projektā iesaistīti septiņi partneri no četrām valstīm: Latvijas, Igaunijas, Zviedrijas un Somijas. Projekta vadošais partneris ir Turku Universitāte Somijā.

Attēlā: Viens no transporta plūsmas svarīgiem elementiem ir sakārtota sabiedriskā transporta sistēma, kas ievērojami varētu risināt sastrēgumvietas (t.s. bottlenecks).

Projekts «Baltic Loop» tiek finansēts no Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas. Projekta kopējās izmaksas ir 1 983 434.75 EUR. Projekta īstenošanas periods ir līdz 2021. gadam.