Pie Ventspils robežas sāksies Kuldīgas ielas pārbūve

11/05/2018

14.maijā plānots sākt vērienīgus Kuldīgas ielas pārbūves darbus posmā no Tērauda ielas līdz Jēkaba ielai. Būvdarbu laikā satiksme šajā posmā tiks slēgta pilnībā, bet pēc darbu pabeigšanas iela tiks atvērta jaunā kvalitātē – ar jaunu segumu, gājēju ietvēm, veloceliņiem, ielas apgaismojumu un lietusūdens novadīšanas sistēmu.

Kuldīgas iela ir viena no stratēģiski svarīgākajām Ventspils ielām, kas vienlaikus ir arī pievedceļš Ventspils ostai. Pārbūves laikā 554 metru garajā posmā savu laiku nokalpojušais asfalta segums tiks nomainīts pret bruģakmeni. No satiksmes drošības viedokļa īpaši svarīgi ir tas, ka tiks izbūvētas gājēju ietves un veloceliņi, kā arī ielas apgaismojums. Tāpat tiks izbūvēta lietusūdens novadīšanas sistēma un aizbērti ielas malās esošie grāvji. Ielas pārbūves laikā Pašvaldības SIA “ŪDEKA” visā remontējamajā posmā izbūvēs centralizēto ūdensvadu. Plānots, ka Kuldīgas iela atkal satiksmei tiks atvērta augustā.

Par ielas pārbūvi Ventspils brīvostas pārvalde ir noslēgusi līgumu ar atklātā konkursa uzvarētāju, kas piedāvāja zemāko cenu - SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” - par kopējo summu 709 tūkstošu eiro apmērā.

Kuldīgas iela no Tērauda ielas līdz Jēkaba ielai ir tikai viens no posmiem, ko Ventspils brīvostas pārvalde pārbūvēs 2018.gadā, īstenojot pievedceļu attīstības projektu. Jau tuvākajā laikā sāksies Zvaigžņu ielas posmā no Pāvila ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai pārbūve. Zvaigžņu ielā gan satiksme pilnībā slēgta netiks, bet aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem – būvdarbu laikā, iebraucot Ventspilī no Kuldīgas, būs jārēķinās ar neērtībām.

Līdz 2022. gadam Ventspilī  paredzēta 19 pievedceļu posmu gandrīz 13 kilometru garumā atjaunošana vai izbūve. Šogad paredzēts veikt vairāk nekā pusi no visiem 5 gadu projekta darbiem. 85% no pievedceļu attīstības projekta attiecināmajām izmaksām sedz Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Projekts Nr. 6.1.1.0/17/I/001 „Pievedceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” tiek īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros.