Pilnveido pievedceļus, kas ir arī pilsētas ielas

01/08/2018

Ventspils brīvostas pārvalde turpina pilnveidot pievedceļu tīklu savā teritorijā, īstenojot vērienīgo 5 gadu projektu Pievedceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām. Šobrīd darbi notiek vairākos objektos, bet vēl dažos tie jau pabeigti vai drīz tiks uzsākti.

Līdz ar to ievērojami uzlabosies pievedceļu, kas vienlaikus ir arī pilsētas ielas, kvalitāte un drošība.

Līdz 2022. gadam Ventspilī paredzēta 19 pievedceļu posmu atjaunošana vai to izbūve teju 13 kilometru garumā. Šogad tiks veikti vairāk nekā puse no visiem 5 gadu projekta darbiem. 85% no projekta attiecināmajām izmaksām sedz Eiropas Savienības Kohēzijas fonds. Šobrīd aktīvi norit viadukta būvdarbi Maskavas ielā, Kuldīgas ielā pie pilsētas robežas, vairākos posmos Zvaigžņu ielā, kā arī tikko noslēgusies jauna pievedceļa būvniecība pie Dienvidu mola. Pilnā sparā rit arī divu jauno ielu – Apļa un Rāvas – izbūve. 

Remontē un stiprina viaduktu

Jūlijā Ventspils brīvostas pārvalde uzsākusi Maskavas ielas satiksmes pārvada pār Dzintaru ielu atjaunošanas būvdarbus. Būvdarbu laikā satiksmei ir atvērta viena brauktuves josla, ko regulē luksofors. Šobrīd tiek demontētas tilta margas, apgaismojuma stabi, kā arī seguma virsma gan braucamajā daļā, gan arī uz ietvēm. Vienlaikus izbūvē jaunā apgaismojuma kabeļus. Būvdarbi tiek veikti 330 m garā posmā – no Ziemeļu ielas līdz viadukta otram galam. Pārvads nodrošina transporta kustību pāri Dzintaru ielai un dzelzceļa sliedēm un kalpo par savienojumu starp autoceļu A10, kas ir daļa no starptautiskā maršruta E22 Rīga–Ventspils, un Ventspils tirdzniecības ostas teritoriju.

Būvdarbu gaitā tiek mainīta braucamās daļas asfaltbetona seguma virskārta un ietvju asfalta segums. Pēc darbu pabeigšanas uz ietvēm no Ziemeļu ielas līdz satiksmes pārvadam būs jauns betona bruģa segums, bet uz satiksmes pārvada ietvēm – asfalta segums. Tiks remontētas deformācijas šuves un izbūvēts jauns lietusūdens kanalizācijas atzars, kā arī veikta margu un apgaismes stabu nomaiņa. Būvdarbus plānots pabeigt trīs mēnešu laikā.

Darbus veic atklātajā konkursā uzvarējusī būvfirma SIA CTB, kas piedāvāja zemāko cenu – 444 309,75 eiro. Uz viadukta var vērot arī apakš­uzņēmumu strādniekus uniformās ar Rīgas tilti, Volts-1, Grobiņas SPMK logotipu, kas izpilda dažādus specifiskus darbus.

Būs divas jaunas ielas

Jau šoruden Ventspils kļūs par divām ielām bagātāka. Lai uzlabotu satiksmes kustību starp Ventspils brīvostas industriālajām teritorijām, Ventspils brīvostas pārvalde būvē jaunas ielas – Apļa un Rāvas. Darbi sākās jūnija beigās.Rāvas iela savienos Lāčplēša un Durbes ielu. Neliels šīs ielas posms – 87 metri – jau ir, bet tam nepieciešama atjaunošana. Pavisam no jauna tiks izbūvēti vēl 313 Rāvas ielas metri. Savukārt aptuveni 300 metru garā Apļa iela savienos jauno Rāvas ielu ar Rūpniecības ielu. Esošā iebrauktuve DUS Circle K nākotnē būs Apļa un Rūpniecības ielas krustojums, tātad degvielas uzpildes stacijā varēs iebraukt no jaunās Apļa ielas.

Jauno ielu brauktuvēs tiks ieklāts betona bruģis, izbūvēta ietve un veloceliņš. Izbūvēs jaunu slēgtu lietusūdens kanalizācijas sistēmu. Būvniecības laikā tiks demontēti esošie grausti, kas atrodas jaunizbūvējamo ielu teritorijā. Tāpat visā ielu garumā tiks ierīkots energo­efektīvs apgaismojums un iestādīti koki.

Līgums par Apļa un Rāvas ielas izbūvi noslēgts ar atklātā konkursa uzvarētāju komandītsabiedrību Vent­betons-Volts, kas iesniedza lētāko piedāvāto līgumcenu. Apļa ielas izbūve izmaksās 419 403 eiro, bet Rāvas ielas – 568 275 eiro. Saskaņā ar līgumu ielu būvniecība jāpabeidz trīs mēnešu laikā, tas ir – līdz septembra beigām.

Viens līgums – trīs projekti

Šovasar darbi notiek vairākos Zvaigžņu ielas posmos no Pāvila ielas līdz pilsētas robežai. Visi darbi sadalīti trīs projektos: lietusūdens novadīšanas sistēmas pārbūve; esošā kolektora atjaunošana ar oderēšanas metodi; seguma virskārtas atjaunošana. Vairāk nekā puse darbu jau ir pabeigti vai virzās uz noslēgumu. Zvaigžņu iela Ventspilī vienlaikus ir arī valsts 1. šķiras autoceļš P108 un viens no stratēģiski svarīgākajiem pievedceļiem Ventspils brīvostas termināļiem un industriālajām zonām. Par būvdarbiem Zvaigžņu ielā visos trijos projektos Ventspils brīvostas pārvalde noslēgusi līgumu ar atklātā konkursa uzvarētāju, kas piedāvāja zemāko cenu, – SIA Ostas celtnieks – par kopējo summu nepilnu 902 tūkstošu eiro apmērā.

Iela tiks atvērta jaunā kvalitātē

Vērienīgi pārbūves darbi notiek arī Kuldīgas ielā – 554 metrus garajā posmā no Tērauda ielas līdz Jēkaba ielai. Pēc darbu pabeigšanas iela tiks atvērta jaunā kvalitātē – ar jaunu betona bruģa segumu, gājēju ietvēm, veloceliņiem, jaunu apgaismojumu un lietusūdens novadīšanas sistēmu. Lielākā daļa komunikāciju jau ir izbūvētas, pagājušonedēļ celtnieki lika betona apmales brauktuves daļā. Savukārt PSIA Ūdeka jau izbūvējusi centralizēto ūdensvadu visā posmā. Brīvostas pārvaldei atliek tikai izbūvēt segumu.

Kuldīgas iela ir viena no stratēģiski svarīgākajām Ventspils ielām, kas vienlaikus ir arī pievedceļš Ventspils ostai. Saistībā ar ielas pārbūvi Ventspils brīvostas pārvalde noslēgusi līgumu ar atklātā konkursa uzvarētāju, kas piedāvāja zemāko cenu, – pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts – par kopējo summu 709 tūkstošu eiro apmērā.

Šogad Brīvostas pārvalde uzsāks vēl trīs nozīmīgu ielu pārbūves un atjaunošanas darbus, kas tiks pabeigti nākamgad, par nākamajiem plāniem stāsta Tehniskās daļas būvinženieris Raivo Bumbieris. Jau augustā darbi sāksies Durbes ielā visā garumā, Kurzemes ielā visā garumā un Ostas ielā – turpinājumā no Ziemas ostas līdz Ostas kapteiņa dienestam.

Šobrīd jaunajā Rāvas ielā aktīvi notiek darbi – gultnes izstrāde un lietusūdens kanalizācijas atzara izbūve.

Pašreiz Kuldīgas ielā notiek seguma izbūves darbi, plānots, ka šis posms satiksmei tiks atvērts augustā.

Braucamās daļas seguma virskārtas atjaunošanas darbi tuvojas izskaņai pēdējā posmā no Zvaigžņu ielas 203 līdz administratīvajai pilsētas robežai.

Darbi Maskavas ielā šobrīd notiek viadukta labajā pusē virzienā uz VTO, bet satiksme ir nodrošināta pa kreiso pusi.

Strādnieki rosās ne tikai uz Maskavas ielas viadukta, bet arī zem tā – atjauno balsta konusu stiprinājumu no abām pusēm.

Projekts nr. 6.1.1.0/17/I/001 Pievedceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām tiek īstenots darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti ietvaros.