Projektā “Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā” (projekta nr.3.1.1.5./16/A/012) tiek veikts būvdarbu iepirkums

13/12/2018

Šobrīd projektā tiek veikts iepirkums būvdarbu veicēja piesaistei. 

Piedāvājumu iesniegšana iepirkumā paredzēta līdz 2019.gada 2.janvārim, pēc kā tiks veikta piedāvājumu izvērtēšana, lēmuma pieņemšana, līguma slēgšana ar būvdarbu veicēju un būvdarbu veikšana.