Projektēšanas darbi - noslēguma fāzē

06/12/2017
Ražošanas ēkas nr.7., kas atradīsies Ventspils Augsto Tehnoloģiju parkā, un ražošanas ēkas Ganību ielā 103 projektēšanas darbi ir iegājuši noslēguma fāzē.

Ražošanas ēkas nr.7. projektēšanas darbi ir iegājuši noslēguma fāzē. Būvprojektu plānots pabeigt šī gada beigās, kam tālāk sekos būvprojekta ekspertīze un projekta saskaņošana ar Ventspils pilsētas būvvaldi. Ražošanas ēka pēc izbūves pabeigšanas tiks iznomāta SIA “Quality Jobs”, kura pamata darbība ir elektrisko plašu un perifēro iekārtu ražošana. Projektēšanas darbi ražošanas ēkai tiek veikti no 2017. gada aprīļa. 4480 m2 lielo ražošanas ēku plānots uzsākt būvēt 2018.gada pavasarī, bet pabeigt – 2019. gadā.  

Arī ražošanas ēkas Ganību ielā 103 projektēšanas darbi ir sasnieguši noslēguma fāzi. Pēc būvprojekta pabeigšanas tiks veikta būvprojekta ekspertīze un saskaņošana ar būvvaldi, kam tālāk sekos iepirkumu izsludināšana būvniecības darbu uzsākšanai. Ražošanas ēka 4100m2 platībā atradīsies Ganību ielā, papildinot tur jau esošo industriālo rajonu, kur strādā metālapstrādes uzņēmums „Malmar Sheet Metal” un komunālo automašīnu ražošanas uzņēmums „Bucher Municipal”. Ēkai tiek meklēts nomnieks. Ēkas būvniecību plānot iesākt 2018.gada pavasarī, bet pabeigt ne vēlāk kā 2020.gadā.

Projekta “Ražošanas ēkas Nr.7 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā” (Nr. 3.1.1.5./16/A/009) īstenošanas attiecināmās izmaksas ir 3,3 miljoni eiro, no kā 1,2 miljoni eiro ir ES līdzfinansējums.

Projekta “Ražošanas ēkas būvniecība Ganību ielā 103, Ventspilī” (Nr. 3.1.1.5./16/A/013) īstenošanas attiecināmās izmaksas ir 3,3 miljoni eiro, no kā 1,2 miljoni eiro ir ES līdzfinansējums.

Projekti tiek īstenoti piesaistot Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļus darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" ietvaros.