Ražošanas ēka atrodas būvniecības noslēguma fāzē

21/12/2022

Pašreiz darbi pilnībā ir izpildīti aptuveni 82% apmērā no kopējo darbu apmēra.

Ir izbūvētas ēkas konstrukcijas, jumts, sienas, logi un durvis, stikla fasādes. Pabeigts arī viss teritorijas labiekārtojums, izbūvēts nožogojums un galvenie komunikāciju pievadi līdz ēkai. Ēkā tiek izbūvēti iekšējie elektrotīkli un vājstrāvas tīkli, biroja zonas sienu izbūve un apdare. Turpinās elektrotīklu un vājstrāvas tīklu izbūves darbi ražotnes teritorijā, lai nodrošinātu ražotni ar patstāvīgo elektroapgādi. Paralēli minētajiem darbiem ēkas nomnieks SIA “Forpet Baltic” ir veicis ražošanas tehnoloģiskā aprīkojuma uzstādīšanu, un ir uzsākta tā testēšana.  

Ietekme, ko uz būvniecības nozari ir radījusi karadarbība Ukrainā, ir būtiski skārusi arī ražošanas ēkas Nr.6 atlikušos būvdarbus – ventilācijas, elektroapgādes, vājstrāvas tīklu izbūvi un gala apdares darbus. Ir radies iepriekš neprognozējams izmaksu sadārdzinājums un ir radušies iepriekš neparedzami atsevišķu materiālu piegādes kavējumi, kas savukārt ir izraisījuši būvdarbu līgumā noteiktā būvdarbu izpildes termiņa kavējumu un būvdarbu līgumā paredzēto izmaksu sadārdzinājumu. Neskatoties uz šiem izaicinājumiem, ražošanas ēkas būvdarbi turpinās, un projektā iesaistītas puses strādā, lai projekts tiktu īstenots un tā mērķi sasniegti.