Ražošanas ēkā Nr.7 notiek gatavošanās ražošanas procesa uzsākšanai

30/11/2020

Ražošanas ēka Nr.7 ir pieņemta ekspluatācijā, un ēkas nomnieks uzstāda tajā iekārtas, lai tuvākajā laikā uzsāktu tajā ražošanas procesu.

Ventspils brīvostas pārvalde vienlaicīgi kārto dokumentāciju gala atbalsta maksājuma saņemšanai no Eiropas Reģionālā atbalsta fonda.