Ražošanas ēkai Nr.7 tiek veikts būvdarbu iepirkums

07/09/2018

Projektā “Ražošanas ēkas Nr.7 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā” (projekta Nr.3.1.1.5./16/A/009) tiek viekts būvdarbu iepirkums.

Šobrīd projektā norisinās iepirkuma process būvdarbu veicēja piesaistei. Kā nākamais solis plānota būvdarbu uzsākšana.