Ražošanas ēkas Ganību ielā 103 būvniecība tuvojas noslēgumam

30/11/2020

Ražošanas ēkas Ganību ielā 103 būvniecība atrodas noslēguma stadijā.

Paralēli būvniecības procesam ēkas nomnieks ir uzstādījis ražošanas iekārtas, un tiek veikta šo iekārtu ieregulēšana un testēšana.