Ražošanas ēkas Nr.6 būvprojektu nodos ekspertīzei

11/06/2018

Projekta “Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā” (projekta Nr.3.1.1.5./16/A/012) ietvaros ir izstrādāts būvprojekts augstā gatavības pakāpē. 

Pašreiz projektā iesaistītās puses strādā pie tā, lai padarītu optimizētu noteiktus projekta risinājumus. Tuvākajā laikā plānots projektu pabeigt un nodot uzņēmumam, kas veiks tā ekspertīzi. Turpmākie soļi būs projekta izskatīšana būvvaldē  un būvniecības iepirkuma veikšana. Ēkas būvdarbus plānots uzsākt šogad, bet pabeigt 2019.gadā.

Par Ražošanas ēkas Nr.6 nomu noslēgts līgums ar inovatīvo iepakojumu ražošanas uzņēmumu “Immer Digital”.