Ražošanas ēkas Nr.6 pamatos iemūrē vēstījumu

25/06/2019

Šodien, 2019.gada 25.jūnijā, Ventspils Augsto tehnoloģiju parka ēkas Nr.6 pamatos svinīgi tika iemūrēta vēstījuma kapsula ar ziņojumu nākotnei. Jaunā ēka, kas ir iznomāta elastīgā iepakojuma ražošanas uzņēmumam AS “Immer Digital”, tiek būvēta ar mērķi veicināt rūpniecisko attīstību un nodarbinātību pilsētā un ir viena no trīs ražošanas ēkām, kas šogad tiek būvēta Ventspils brīvostā ar Eiropas Savienības atbalstu.

Svinīgajā kapsulas iemūrēšanas pasākumā piedalījās Ventspils pilsētas domes un Ventspils brīvostas pārvaldes vadība, projekta autori un būvnieki, kā arī AS “Immer Digital” pārstāvji, kas ir šīs jaunās ēkas nomnieki, un citi projektā iesaistītie. Vēstījuma kapsulā tika ielikts ziņojums latviešu, krievu un ķīniešu valodās par topošo projektu un šo dienu, kā arī laikraksta Ventas Balss 21.jūnija numurs un kopīgi uzņemta fotogrāfija ar visiem klātesošajiem.

Ventspils brīvostas pārvaldnieks Imants Sarmulis: “Šodien Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā atzīmējām kapsulas ierakšanu ražošanas ēkas Nr.6 pamatos, kas ir viena no trim jaunajām ražošanas ēkām, kuru būvniecības darbi tiek uzsākti šogad. Uzņēmumam “Immer Digital” šī būs jau otrā ražošanas ēka Ventspilī 6300m2 platībā, kas parāda uzņēmuma ilgtermiņa plānus un vēlmi strādāt tieši mūsu pilsētā, paplašinot esošās ražošanas jaudas un izveidojot papildu 80 jaunu darbavietu. Mūsu uzdevums – turpināt attīstīt rūpniecisko infrastruktūru un piesaistīt arvien jaunus investorus Ventspilij!”

Ražošanas ēku būvē SIA „Ostas celtnieks” pēc Ventspils brīvostas pārvaldes pasūtījuma. Kopējās būvniecības izmaksas plānotas 7,7 mlj. eiro apmērā, no kurām 1,16 mlj. eiro segs Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Aizdevumu ēkas būvniecībai sniedz Danske Bank A/S.

Ražošanas ēkas būvniecības projekts tiek īstenots ES līdzfinansējuma programmā „Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai”. Vienlaicīgi ar minētās ES programmas atbalstu Ventspilī norit Ventspils Augsto tehnoloģiju parka ēkas Nr.7 būvniecība, un tuvākajā laikā tiks uzsākta ražošanas ēkas Ganību ielā 103 būvniecība. Papildus jauno un esošo ražotņu atbalstam tiek izbūvēti jauni automašīnu stāvlaukumi projekta “Degradētās teritorijas atjaunošana Pārventas industriālajā zonā Ventspilī” ietvaros. Arī šis projekts tiek līdzfinansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem.