Remontdarbi Durbes ielā

05/09/2018

Šonedēļ uzsāks Durbes ielas pārbūvi Ventspilī. Visas ielas garumā tiks veikti remontdarbi, ietverot asfaltbetona seguma atjaunošanu, gājēju ietves un veloceliņu, lietus ūdens kanalizācijas un jauna apgaismojuma izbūvi. Aicinām iedzīvotājus sekot līdzi satiksmes izmaiņām remontdarbu laikā.  

Darbi tiks veikti visas Durbes ielas garumā, kas ir aptuveni 1,4 km, un ietvers asfaltbetona seguma virskārtas atjaunošanu, kā arī gājēju ietves pārbūvi atsevišķos posmos, izbūvējot jaunu kombinēto ietvi ar veloceliņu. Durbes ielā daļēji tiks izbūvēta un atjaunota lietus ūdens novadīšanas sistēma, savukārt visā ielā tiks atjaunots ielas apgaismojums, nomainot vecos gaismekļus pret jauniem LED, kā arī tiks papildus izvietotas gaismas konsoles uz esošajiem gaismas stabiem. Krustojumā ar Dīķu ielu tiks uzstādīts jauns luksofors, un mainīta satiksmes organizācija pa joslām Durbes ielas krustojumos ar Dīķu, Rūpniecības un Zvaigžņu ielu.

Atklātajā konkursā par tiesībām veikt remontdarbus Durbes ielā ieguva SIA “CTB” ar zemāko piedāvāto cenu EUR 1 240 347, 24. Saskaņā ar līgumu ielu būvniecība jāpabeidz sešu mēnešu laikā, neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu, kas būs ziemas aukstajos mēnešos.  

Durbes ielas izbūve ir viens no objektiem, ko Ventspils brīvostas pārvalde veic 2018. gadā, īstenojot pievedceļu attīstības projektu. Šobrīd uzsākti būvdarbi arī Ostas un Kurzemes ielā, kā arī būvdarbi notiek Kuldīgas ielā, Zvaigžņu ielā, Maskavas ielā, Apļa un Rāvas ielā un nesen noslēgusies jauna pievedceļa būvniecība pie Dienvidu mola. Līdz 2022. gadam Ventspilī paredzēta 19 pievedceļu posmu gandrīz 13 kilometru garumā atjaunošana vai izbūve. 85% no pievedceļu attīstības projekta attiecināmajām izmaksām sedz Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.