Rūpnīcas Ventspils brīvostā gaida speciālistus

14/03/2017
Industriālās zonas attīstība Ventspils brīvostā maina nodarbinātības struktūru pilsētas tautsaimniecībā – samazinās ostas termināļos strādājošo īpatsvars un pieaug nodarbināto skaits rūpniecībā.

Uzņēmumos arvien pieprasītāki ir kvalificēti speciālisti un motivēti darbinieki, kuri gatavi apgūt jaunas profesijas. Vairums uzņēmumu paši gatavi apmācīt darbiniekus vai sadarboties ar vietējām izglītības iestādēm.

Vakanču skaits mainās

Patlaban ražotnēs Ventspils brīv­ostas industriālajā zonā nodarbināti ap 1400 cilvēku. Brīvo darba vietu skaits visu laiku mainās, bet šobrīd, pēc uzņēmumu sniegtajām ziņām, vajadzīgi vēl aptuveni 20 speciālisti. Darbinieku netrūkst dāņu sveču ražotnē Diana Sveces, Zviedrijas koka palešu, kastīšu un māju ra­žotnē Baltic Forest Trading, Zviedrijas un Latvijas lielgabarīta stikl­šķiedras konstrukciju ražotnē Ventspils-­Andren, Krievijas šokolādes iz­strādājumu ražotnē Pobeda Confectionery, kā arī jaunajā vācu ino­vatīvo apkures sistēmu ražotājā Wasserkabel Baltic, kas tiks atklāts šopavasar u.c.

Taču pat tajos uzņēmumos, kur šobrīd vakanču nav, runā par kvalificētu speciālistu un motivētu darbinieku trūkumu. Turklāt dažos uzņēmumos vajadzīgo speciālistu skaits mainās atkarībā no ražošanas nepieciešamības. Darbinieku skaita ziņā viena no lielākajām ražotnēm – Šveices komunālo mašīnu uzņēmums Bucher Municipal, kur strādā 290 cilvēku, – turpina pagājušajā gadā uzsākto montāžas līniju pārcelšanu uz Ventspili no Šveices un Anglijas. Līdz gada beigām, kad šis process būs pabeigts, Ventspilī ar pilnu jaudu darbosies četras piecu modifikāciju komunālo mašīnu salikšanas līnijas. Uzņēmumam ir vajadzīgi vēl vairāki metinātāji, atslēdznieki montētāji, viens konstruktors un noliktavas pārzinis. Trūkstošos darbiniekus Bucher Municipal meklē jau tagad. Ar šo pašu mērķi 21. martā uzņēmumā notiks Atvērto durvju diena.

Sadarbojas ar tehnikumu

Vajadzību pēc kvalificētiem speciālistiem Bucher Municipal daļēji apmierina, pateicoties ciešajai sadarbībai ar Ventspils Tehnikumu. Uzņēmums piedalās metinātāju, atslēdznieku un citu speciālistu sagatavošanā, piešķirot tehnikuma audzēkņiem prakses vietas. Aptuveni 30% praktikantu pēc tehnikuma pabeigšanas paliek strādāt uzņēmumā, stāstīja viens no Ventspils uzņēmuma vadītājiem Mikus Brakanskis nesen, kad uzņēmumā viesojās Valsts prezidents Raimonds Vējonis. Darbinieki tiek sūtīti apmācībās arī uz ārzemēm. Tomēr uzņēmuma mērķis ir sagatavot vajadzīgās kvalifikācijas speciālistus ne tikai savai ražotnei. «Mūsu mērķis ir apmācīt vairāk speciālistu, nekā mums pašiem vajadzīgs. Esam gatavi nodrošināt ar darbu gan mūsu ražotnē, gan sniegt iespēju jauniem speciālistiem izmēģināt savus spēkus citos nozares uzņēmumos,» norādīja Brakanskis.

Metālapstrādes uzņēmums Malmar Sheet Metal, tāpat kā citi, ilgtermiņā sadarbojas ar Ventspils Tehnikumu, iespēju robežās piedāvājot tā audzēkņiem prakses vietas. Neatsaka prakses vietas arī Ventspils Augstskolas studentiem. Uzņēmums gatavs pieņemt darbā arī tos, kuriem nav pietiekamas pieredzes vai vajadzīgās sagatavotības, taču kas grib un ir gatavi strādāt. Tomēr galvenā problēma, pēc kompānijas vadītāju domām, ir vispārējā darbinieku motivācija. «Visgrūtāk ir atrast kvalificētus speciālistus un motivētus darbiniekus, kuri vēlas apgūt jaunas iemaņas,» norāda uzņēmumā.

Nesen tika atklāta jauna ražošanas līnija un pieņemti jauni darbinieki elektronikas ražošanas uzņēmumā HansaMatrix. Uzņēmums arī cieši sadarbojas ar Ventspils Tehnikumu un vietējo augstskolu. Patlaban uzņēmumā strādā 200 cilvēku. Valdes priekšsēdētājs Ilmārs Osmanis norāda, ka turpmāk, pieaugot robotizācijas līmenim, uzņēmumā tiks palielināts inženieru īpatsvars. Kopumā HansaMatrix pieprasījumu pēc inženieriem apmierina Ventspils Augstskola. Par jauniem talantīgiem inženieriem vienmēr izrāda interesi šķidro kristālu displeju ražotnē Euro LCDs. Tomēr par galveno kavēkli inženieru sagatavošanā Osmanis uzskata vidusskolas beidzēju vājās eksakto zinātņu zināšanas Latvijā kopumā.

Uzņēmumi ir gatavi apmācīt

Daudzi uzņēmumi gatavi paši apmācīt speciālistus – gan Ventspilī, gan ārzemēs. Piemēram, koka logu, durvju, bīdāmo sistēmu un pakešu logu uzņēmumā Arbo Windows šobrīd darbinieku skaits ir pietiekams, tomēr arī tur izjūt kvalificētu speciālistu trūkumu. Tagad uzņēmums apmācībai darbiniekus sūta uz Vāciju. Pagājušā gada beigās un šī gada sākumā aktīvi tika meklēti darbinieki poliuretāna izstrādājumu ražotnē Froli Baltic. Speciālistu apmācība notiek uz vietas, kā arī mātesuzņēmumā Vācijā. Atsevišķiem specifiskiem darbiem speciālistu apmācību ārzemēs organizē arī māju moduļu uzņēmums Forta Modular.

Drīzumā sāks uzstādīt jaunas iekārtas un pieņemt papildu darbiniekus elastīgā iepakojuma ražotnē Immer Digital. Pretendentiem vēlama pieredze darbā ar ražošanas iekārtām un tipogrāfijā. Tomēr speciālistu apmācība tāpat notiek uz vietas.

Mašīnbūves uzņēmums Bucher Municipal gatavo speciālistus sadarbībā ar Ventspils Tehnikumu.

Elektronikas uzņēmumā HansaMatrix nesen tika iedarbināta jauna ražošanas līnija. Attīstoties ražošanai, pieaugs robotizācijas līmenis un pieprasījums pēc inženieriem.

Speciālistiem vajag mājokļus

Aivars Lembergs, Ventspils brīvostas valdes priekšsēdētājs

  • Patlaban darbinieki vajadzīgi daudzos rūpnieciskajos uzņēmumos Ventspilī, taču visvairāk ir vajadzīgi atbildīgi, kārtīgi, disciplinēti darbinieki ar profesionālo pieredzi vai vēlmi apgūt profesiju. Atrast tādus tagad nav vienkārši. Visi uzņēmumi ir gatavi apmācīt darbiniekus, taču galvenais ir pašu cilvēku attieksme pret darbu. Kadri – tā ir ļoti smalka un jūtīga joma, kuru nav iespējams sabalansēt ar administratīvajām metodēm. Ir jāpiedāvā labi apmaksāts darbs un jāpiesaista kvalificēti speciālisti gan Ventspilī, gan ārpus pilsētas. Kad mēs runājam par speciālistu piesaistīšanu no citurienes, tad runa ir arī (lai gan ne tikai) par Ventspils Tehnikuma un Ventspils Augstskolas beidzējiem. Pēdējie tiek piesaistīti jau studiju procesā. Tāpat ir nepieciešams pārdomāts mārketings un – visbeidzot – 21. gadsimta standartiem atbilstoša dzīvojamā fonda celtniecība un piedāvājums. Ja ar pirmajiem manis minētajiem jautājumiem mēs jau kādu laiku nodarbojamies, tad dzīvojamā fonda būvniecībai ir jāpievēršas privātajiem investoriem. Diemžēl nekustamā īpašuma tirgus Ventspilī pēdējos 20 gados nav attīstījies, jo reālie izdevumi jaunu mājokļu būvniecībai neatbilst maksātspējīgajam pieprasījumam. Tādēļ pilsētas dome nolēmusi īstenot vairākus projektus, nošaujot ar vienu šāvienu uzreiz divus zaķus, – atjaunot un saglabāt Vecpilsētu, uzbūvējot tās teritorijā mūsdienīgus dzīvokļus un birojus. Nākamajā gadā sāksim divu objektu – dzīvojamā un biroju kompleksa – būvniecību Vecpilsētā.

Ir pieprasījums pēc precīzajām zinātnēm

Imants Sarmulis, Ventspils brīvostas pārvaldnieks

  • Ražošanas uzņēmumi izteikti izjūt inženieru un precīzo zinātņu speciālistu trūkumu. Darbinieki meklē vietas, kur vairāk maksā. Vienlaikus elektronikas un informācijas tehnoloģiju jomā algas jau tagad konkurē ar Eiropas algām, bet šīs nozares speciālistu trūkst. Tas viss norāda uz radušos disproporciju starp pieprasījumu un piedāvājumu darba tirgū, kas savukārt ir nepietiekamas izglītības plānošanas sekas. Kad es mācījos skolā, mums obligāti bija jāapgūst precīzās zinātnes – matemātika, fizika, ķīmija. Atceros, ka īpaši man patika fizika un matemātika. Lai izprastu dažādu procesu mijiedarbības likumsakarības, fizikas zināšanas ir vienkārši nepieciešamas. Ļoti skumji, ka pēdējos gados precīzās zinātnes skolas programmā ir palaistas pašplūsmā. Daudzi vidusskolēni negrib vai baidās kārtot eksāmenus šajos priekšmetos, jo nepietiekami labi tos pārzina. Domāju, ka ir jāpanāk, ka vidusskolā fizika un matemātika ir obligātie mācību priekšmeti centralizētajos eksāmenos. Savukārt augstskolās uz precīzajām zinātnēm balstītās specialitātes apgūšanu vajadzētu pilnībā apmaksāt valstij. Darba tirgus izvirza acīm redzamu pieprasījumu pēc inženieriem un precīzo zinātņu speciālistiem. Un atbildei ir jābūt tikpat skaidrai un adekvātai.

Vakances Ventspils brīvostas industriālajā zonā š.g. 1. martā:

SIA Stema Real – zivju apstrādātājs

SIA Bucher Municipal – noliktavas pārzinis, konstruktors, metinātāji, atslēdznieki montētāji

SIA Malmar Sheet Metal – metālapstrādes darbagaldu operators, ražošanas inženieris, noliktavas pārzinis, metālmateriālu metinātājs

SIA Bio-Venta – ražošanas darbinieks

SIA Hydraulik Bauteile Baltic – 2 darbinieki (vēlams ar vācu valodas zināšanām)

SIA Ventspils metināšanas rūpnīca – jurista palīgs, tehniskās nodaļas vadītājs, tehnologs

AS HansaMatrix – kvalitātes speciālists