Sadarbība – pamats stabilai nākotnei

04/09/2018

Ventspils brīvostas industriālajā zonā darbojas vairāki desmiti veiksmīgu, strauji augošu, Eiropas un pasaules mērogā pazīstamu un atzītu uzņēmumu, un vairāki no tiem ir izveidojuši ciešu sadarbību ar vienu no mūsdienīgākajām un prestižākajām profesionālās izglītības un tālākizglītības iestādēm – Ventspils Tehnikumu.

Tehnikums nodrošina tautsaimniecības vajadzībām un ES kopējā darba tirgus prasībām atbilstoši kvalificēta darbaspēka sagatavošanu dažādās nozarēs un kvalifikācijas līmeņos, bet uzņēmumi jaunajiem speciālistiem piedāvā darba vietas, tostarp konkurētspējīgu atalgojumu, sociālās garantijas, mūsdienīgus darba apstākļus un izaugsmes iespējas.

Ventspils brīvosta ir ES ziemeļu daļas speciālā ekonomiskā zona visu veidu rūpnieciskās ražošanas at­tīstībai. Izdevīgo sadarbības no­sacījumu, pielāgotās ražošanas in­frastruktūras, stratēģisko resursu nodrošinājuma, kā arī pievilcīgās Baltijas jūras piekrastes pilsētas dēļ Ventspili izvēlējusies virkne uzņēmēju un investoru. Ostas un ražošanas parku infrastruktūras un kvalificēta darbaspēka pieejamību ir novērtējuši mašīnbūves, ķīmiskās rūpniecības, kokapstrādes, elektronikas, informācijas tehnoloģiju un citu perspektīvo nozaru partneri. Līdz ar to mājvietu Ventspils brīvostas industriālajā zonā ir raduši vairāki desmiti Latvijas un ārvalstu ražojošie uzņēmumi. Tos pamana arī topošie un esošie izglītības iestāžu – Ventspils Tehnikuma un Ventspils Augstskolas – audzēkņi. Turklāt ne tikai tie jaunieši, kuru dzīvesvieta ir Ventspilī, bet arī citu pilsētu pārstāvji.

Pateicoties ciešajai sadarbībai, ko abpusēji stiprina gan brīvostas industriālajā zonā esošie uzņēmumi, gan arī Ventspils Tehnikums, bieži vien jaunieši mūsu puses uzņēmumus vispirms izvēlas kā prakses vietu, bet, absolvējot izglītības iestādi –, kā darba vietu.

Kopā var gāzt kalnus

Ar tehnikumu sadarbojas vairāki uzņēmumi, kas uzņēmējdarbību īsteno Ventspils brīvostas industriālajā zonā, taču visciešākā sadarbība ar izglītības iestādi izveidojusies komunālo automašīnu ražošanas uzņēmumam SIA Bucher Municipal, elektronisko sistēmu ražotājam SIA HansaMatrix Ventspils un mašīnbūves metālapstrādes uzņēmumam SIA Malmar Sheet Metal.

Viena no sadarbības formām ir dalība projektā Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos, ko finansiāli atbalsta Eiropas Sociālais fonds. Projektu īsteno Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK).

Darba vidē balstītu (DVB) mācību formas ieviešana Latvijā tika uzsākta 2013. gadā, kad Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar LDDK, dažām mācību iestādēm un uzņēmumiem iesaistījās pilotprojektā. Ventspils Tehnikuma direktore Kristīne Vāgnere atceras, ka Bucher Municipal un arī personīgi uzņēmuma vadītājs Mikus Brakanskis bija virzītājspēks – viens no aktīvākajiem idejas atbalstītājiem, neskatoties uz to, ka sākotnēji gan uzņēmumu, gan arī pedagogu vidū valdīja salīdzinoši liela skepse. Pamatojoties uz pilotprojekta rezultātiem, šobrīd valstī jau ir izstrādāta sistēma, ko reglamentē normatīvie akti.

DVB mācības ir profesionālās izglītības ieguves forma, kurā izglītības programmas profesionālā satura teoriju un praksi izglītojamais pārmijus apgūst izglītības iestādē un uzņēmumā. Pēc būtības DVB mācības ir kvalitatīvākas, apjomīgākas prakses ar ievērojami lielāku darba devēju iesaisti kvalitatīva profesionālā mācību satura nodrošināšanā.

Ieguvumi no šādas mācību formas ir visām trim pusēm – uzņēmumam, izglītības iestādei un topošajam speciālistam. Uzņēmumiem, cita starpā, ir iespēja nodibināt kontaktus ar audzēkni, kas apgūst arodu un ir potenciālais darba ņēmējs, kā arī iemācīt darba prasmes atbilstoši uzņēmuma ražošanas procesu norisēm jau mācību laikā. Savukārt jauniešiem ir iespēja redzēt reālo darba vidi, iepazīt nozari pārstāvošos uzņēmumus un to tradīcijas. «Saņemot diplomus, lielākā daļa audzēkņu atgriežas savās prakses vietās jau kā pilntiesīgi darba ņēmēji. Tas jauniešiem ļoti atvieglo iekļaušanos darba vidē, kā arī sniedz motivāciju palikt strādāt Latvijā,» atzina Vāgnere.

Tāpat uzņēmumi līdzdarbojas arī jaunu profesionālo izglītības programmu ieviešanā. Piemēram, programma Autoelektriķis tehnikumā ieviesta pēc Bucher Municipal iniciatīvas.

Ierīko mācību vietas

Iepriekšminētā projekta laikā uzņēmumi izglītības iestāžu audzēkņiem piedāvā gan prakses vietas, gan arī iespēju piedalīties apmācībās. Sagaidot jauno mācību gadu, pirmo reizi tam īpaši gatavojās HansaMatrix Ventspils. Tā kā uzņēmums ir viens no DVB mācību projekta partneriem, šogad HansaMatrix Ventspils tehnikuma audzēkņiem piedāvās ne tikai prakses vietas, bet arī darba vidē balstītas apmācības.

HansaMatrix Ventspils personāldaļas vadītāja Benita Rozevska pastāstīja, ka ražošanas telpās patlaban tiek ierīkotas kopumā septiņas speciālas darba vietas, kas paredzētas mācību nolūkiem. HansaMatrix Ventspils DVB apmācību pirmajā reizē uzņems tehnikuma 3. kursa audzēkņus – topošos elektronikas tehniķus. Mācību vietas uzņēmumā tiks nodrošinātas visiem šī kursa audzēkņiem, kas kopsummā arī ir septiņi. Tāpat jauniešiem tiks nodrošināti darbam nepieciešamie materiāli, iekārtas, darbarīki, arī civil­tiesiskā apdrošināšana un darba apģērbs.

Lai mācību process būtu efektīvs, uzņēmumu pārstāvošie speciālisti, gatavojoties uzņemt audzēkņus, izstrādā individuālo mācību plānu un sagatavo darba uzdevumus atbilstoši pašreizējām jauniešu prasmēm un mācību programmai. Plānojot apmācību saturu, diskusijās iesaistījās gan HansaMatrix Ventspils, gan arī Ventspils Tehnikums, papildināja Rozevska.

Apmācību kurss ilgs vienu mēnesi. Attiecīgi daļu no izvēlētās profesionālās izglītības programmas jaunieši apgūs tehnikumā, bet teorētiskās zināšanas nostiprinās un pilnveidos uzņēmumā. Dienā tās būs kopumā sešas stundas. Jauniešiem tiks piedāvāti speciāli mācību uzdevumi, un viņu darbu vadīs kopumā četri īpaši sagatavoti uzņēmuma pārstāvji ar pedagoģisko izglītību jeb darbaudzinātāji, tādējādi daudzpusīgi iepazīstot uzņēmumu un darba vidi.

Izstrādātais mācību plāns paredz, ka, darbojoties uzņēmumā, jaunieši turpinās pilnveidot lodēšanas prasmes, kā arī mācīsies veikt un pareizi dokumentēt mērījumus. Tātad lielākoties jaunieši strādās ar mērījumiem, mācīsies piemeklēt komponentes un to alternatīvas, akcentēja Rozevska. Ja visi mērījumi būs izdarīti precīzi, uzdevuma noslēgumā vēja tunelī, griežoties ap savu asi, gaisā pacelsies bumbiņa, liecinot, ka mērķis ir sasniegts.

Ja iepriekš, noslēdzoties mācību un kvalifikācijas praksei, HansaMatrix Ventspils kā savu darba vietu izvēlējās neliela daļa praktikantu, tad nākotnē uzņēmums cer piesaistīt ievērojami lielāku tehnikuma absolventu skaitu. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc HansaMatrix Ventspils lēma par labu dalībai DVB mācību projektā, sacīja uzņēmuma pārstāve.

Bucher Municipal dāvinās mašīnu

Ciešas draudzības saites Bucher Municipal ar Ventspils Tehnikumu vienoja jau pirms DVB mācību pro­jekta ieviešanas, taču pēdējo piecu gadu laikā sadarbība ir kļuvusi daudzveidīgāka, salīdzināja Bucher Municipal personāldaļas speciāliste un DVB mācību koordinatore Simona Groša.

Jau ilgus gadus prakses vietu uzņēmums nodrošina topošajiem metinātājiem un mašīnbūves tehniķiem, pagājušajā gadā pirmo reizi uzņēma automehāniķus, bet šovasar – autoelektriķus. Lai teorētisko un arī praktisko nodarbību saturs tehnikumā būtu atbilstošs mūsdienu kompetencēm, Bucher Municipal pagājušajā gadā organizēja apmācības arī tehnikuma pedagogiem.

Savukārt septembrī tehnikuma audzēkņu, pedagogu un vadības kolektīvu sagaida kāds liels pārsteigums – Bucher Municipal mācību iestādei dāvinās kompakto komunālo automašīnu, ko topošie speciālisti mācību procesā varēs jaukt un stellēt. «To darām ar tādu mērķi, lai jaunieši jau tehnikumā varētu redzēt, ar ko nodarbojas Bucher Municipal un kādas iekārtas pie mums tiek ražotas,» skaidroja Groša. Turklāt, lai automašīna taptu gatava, arī reālajā darba procesā iesaistās dažādu specialitāšu darbinieki, turpināja uzņēmuma pārstāve.

Veroties nākotnē, uzņēmums plāno Ventspils Tehnikumam piedāvāt vieslekcijas, kuru laikā jauniešus un pedagogus uzrunās Bucher Municipal speciālisti – inženieri –, stāstot par aktualitātēm nozarē un par notiekošo uzņēmumā. «Kopā strādājot, mums viss izdosies,» pārliecināta Groša.

Perspektīva nozare

Četri Ventspils Tehnikuma topošie autoelektriķi, kas profesionālo izglītības programmu apgūst pusotra gada laikā, par kvalifikācijas prakses vietu izvēlējušies Bucher Municipal. Elektronika ir neatņemama mašīnbūves nozares daļa, kas mūsdienās attīstās jo īpaši strauji, norāda viens no praktikantiem – Vladislavs Savins. «Drīzumā pat dzinēji darbosies elektroniski,» pārliecināts jaunais vīrietis. Jaunumiem mašīnbūves nozarē Vladislavs seko līdzi ar lielu entuziasmu, jo darbs ar mašīnām ir arī viņa vaļasprieks.

Uzņēmumā automašīnas top no nulles – tas bija viens no būtiskākajiem iemesliem, kāpēc par prakses vietu viņš izvēlējās Bucher Municipal. Ir pagājis jau pusotrs mēnesis, kopš Vladislavs un viņa kursabiedri ir daļa no uzņēmuma. Viņš ir gandarīts, ka uzņēmums sniedz iespēju sevi pierādīt, mācīties un roku rokā strādāt kopā ar profesionāļiem. Jāpiebilst, ka trīs no praktikantiem, tostarp arī Vladislavs, jau šobrīd ir pārliecināti, ka, absolvējot Ventspils Tehnikumu, Bucher Municipal atgriezīsies kā pilntiesīgi darba ņēmēji. Par jauniešu izvēli priecājas arī uzņēmuma pārstāvji – viņu kolēģi un vadība.

Pēdējo piecu gadu laikā darba gaitas uzņēmumā ir uzsākuši 16 Ventspils Tehnikuma absolventi, kuriem oktobrī pievienosies vēl trīs.

Foto: SIA Bucher Municipal prakses vietu patlaban nodrošina vairākiem Ventspils Tehnikuma topošajiem autoelektriķiem. Tostarp praktiskās iemaņas uzņēmumā apgūst Toms Vēveris (no kreisās), Gints Bergs un Vladislavs Savins.