Sāks zemūdens nogāzes stiprināšanu Ventspils brīvostas priekšostas daļā

12/09/2022

Ventspils brīvostā pilnā sparā turpinās priekšostas krasta nostiprinājumu atjaunošana no Ziemeļu mola līdz pat “Baltic Coal terminal” aptuveni 740 metru garumā, kas izmaksās gandrīz 2 miljonus eiro. Noslēgumam tuvojas monolītā betona seguma ierīkošanas darbi, kas nozīmē, ka drīzumā varēs sākt zemūdens nogāzes stiprināšanu, bet visu projektu pabeigt pat pirms plānotā termiņa.

Intensīvas ekspluatācijas un dabas apstākļu ietekmē kuģošanas infrastruktūra noveco un ar laiku vairs nespēj pietiekamā kvalitātē nodrošināt ostas akvatorija aizsardzību no vēja un viļņu postošās ietekmes. Visvairāk ārējās vides un laika apstākļu radītajai ietekmei ir pakļauta Ventspils brīvostas priekšostas akvatorija, kuru šķērso visi Ventspils ostā ienākošie kuģi. Kopš 2018.gada Ventspils brīvostas pārvalde īsteno kompleksu priekšostas infrastruktūras atjaunošanu – jau ir atjaunots Dienvidu mols un krasta stiprinājumi pie Dienvidu mola, atjaunots Ziemeļu mols, bet šogad norit priekšostas krasta stiprinājumu daļas atjaunošana.

Krasta nostiprinājuma monolītā betona seguma ierīkošanas darbi jau pabeigti posmos starp 34.piestāti un 2.muliņu. Bet posmos starp 2.muliņu un ogļu termināļa piestātni šie būvdarbi tuvojas noslēgumam.  Oktobra beigās plānots uzsākt zemūdens nogāzes nostiprinājuma izbūves darbus. Tas nozīmē, ka tiks veidots akmeņu uzbērums apmēram 10 tūkstošu kubikmetru apjomā. Tas būs noslēdzošais atjaunošanas darbu etaps, tāpēc var gandrīz droši prognozēt, ka būvdarbus varēs pabeigt jau līdz šī gada beigām, lai gan pēc līguma tie būtu jāpabeidz februārī.

Būvniecības līgums par priekšostas krasta nostiprinājumu atjaunošanu noslēgts ar AS “BMGS” par 1’606’500,00 EUR, neskaitot PVN. Būvuzraudzību objektā veic SIA “Isliena V”, autoruzraudzību SIA “Inženieru birojs” Kurbada tilti””.   

Līdz ar šo darbu pabeigšanu būs noslēdzies viss vairāk nekā 18 miljonus eiro vērtais Ventspils brīvostas hidrotehnisko būvju atjaunošanas projekts.

Projekts Nr.6.1.1.0/17/I/003 “Ventspils brīvostas hidrotehnisko būvju pārbūve un atjaunošana” tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 18 142 562,50 EUR, tai skaitā, plānotais ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums 85% apmērā ir 15 421 178,12 EUR.