Sāksies lietus kanalizācijas sistēmas pārbūve Zvaigžņu ielā

01/06/2018

Jūnija pirmajā nedēļā sāksies būvdarbi Zvaigžņu ielā, Ventspilī - posmā no Bērzu līdz Inženieru ielai, kur nepieciešama lietus ūdens kanalizācijas sistēmas pārbūve. Būvdarbu laikā automašīnas novietot šajā posmā nevarēs. Būvdarbi šovasar gaidāmi vairākos Zvaigžņu ielas posmos no Pāvila ielas līdz pat pilsētas robežai, bet tie tiks organizēti pa posmiem, lai neradītu būtiskus satiksmes ierobežojumus.

Lietus ūdens novadīšanas sistēmas pārbūve gaidāma vairākos Zvaigžņu ielas posmos no Putnu ielas līdz Brocēnu ielai, bet nākamajā nedēļā darbi sāksies posmā no Bērzu ielas līdz Inženieru ielai. Ūdens novadīšanai šajā posmā tiks iebūvēts jauns slēgtais lietus ūdens kolektors, un esošais grāvis ielas malā tiks aizbērts. Satiksmi pa Zvaigžņu ielu šie darbi būtiski neietekmēs, bet jāņem vērā, ka būvdarbu laikā nevarēs novietot automašīnas stāvēšanai tā sauktajā mazajā Zvaigžņu ielā.

Drīzumā sāksies arī kolektora atjaunošana ar oderēšanas metodi Zvaigžņu ielas posmā no Putnu ielas līdz Bērzu ielai, kā arī ielas seguma virskārtas atjaunošana atsevišķos Zvaigžņu ielas posmos no Pāvila ielas līdz pat pilsētas administratīvajai robežai. Visus būvdarbus šajā ielā plānots pabeigt augustā. Satiksme pa Zvaigžņu ielu būvdarbu laikā pilnībā slēgta netiks, tomēr aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem - bez satiksmes ierobežošanas būvdarbi nav iespējami.

Zvaigžņu iela Ventspilī vienlaikus ir arī valsts 1.šķiras autoceļš P108 un viens no stratēģiski svarīgākajiem pievedceļiem Ventspils brīvostas termināļiem un industriālajām zonām.

Par būvdarbiem Zvaigžņu ielā Ventspils brīvostas pārvalde ir noslēgusi līgumu ar atklātā konkursa uzvarētāju, kas piedāvāja zemāko cenu - SIA “Ostas celtnieks” - par kopējo summu nepilnu 902 tūkstošu eiro apmērā.

Zvaigžņu iela ir tikai viens no posmiem, ko Ventspils brīvostas pārvalde pārbūvēs 2018.gadā, īstenojot pievedceļu attīstības projektu. Šobrīd norit arī būvdarbi Kuldīgas ielā pie pilsētas robežas un tikko noslēgusies jauna pievedceļa būvniecība pie Dienvidu mola.  Līdz 2022. gadam Ventspilī  paredzēta 19 pievedceļu posmu gandrīz 13 kilometru garumā atjaunošana vai izbūve. Šogad paredzēts veikt vairāk nekā pusi no visiem 5 gadu projekta darbiem. 85% no pievedceļu attīstības projekta attiecināmajām izmaksām sedz Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Projekts Nr. 6.1.1.0/17/I/001 „Pievedceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” tiek īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros.