Sāksies Ostas ielas izbūve Ventspilī

22/08/2018

27. augustā plānots sākt vienus no vērienīgākajiem šī gada ielu būvniecības darbiem Ventspils ostā – Ostas ielas izbūvi posmā no Ventas ielas līdz K.Valdemāra ielai 14. Līdz ar ielas izbūvi sakārtota un labiekārtota tiks arī K.Valdemāra ielas 12/14 jeb “Jūras darbnīcu” teritorija.

Ostas ielas izbūve posmā no Ventas ielas līdz K.Valdemāra ielai 14 jeb no tā sauktās “Ziemas ostas” līdz Ostas kapteiņa dienestam būtiski mainīs Ventspils vaibstus, vēl vienu pilsētas vietu padarot īpaši pievilcīgu un pieejamu autosatiksmei un kājāmgājējiem. Aptuveni 580 metru garumā gar Ventas krastu tiks izbūvēts jauns ielas posms, kas ietver jaunu ielas seguma konstrukcijas izbūvi, lietusūdens kanalizācijas, apgaismojuma un gājēju ietves izbūvi. Līdz ar ielas izbūvi plānots īstenot arī vēsturisko ostas darbnīcu teritorijas labiekārtošanas 1.kārtu. Plānots nojaukt teritorijā esošos graustus, izbūvēt jaunu segumu, kā arī izvietot vairākus vides objektus.

Interesantākie objekti, kas šajā vietā tiks uzstādīti jau 1.darbu kārtā, noteikti būs Mīlestības bāka, kur savā īpašajā dienā varēs doties jaunlaulātie, un loču kuģis “Rota”, kas ilgus gadus godam kalpojis Ventspils ostā.

Atklātajā konkursā par tiesībām veikt būvdarbus šajā teritorijā uzvarēja pretendents, kas piedāvāja zemāko cenu – SIA “Ostas celtnieks”. Būvdarbu līgums noslēgts par gandrīz 3,2 miljoniem eiro.

Ostas ielas izbūve ir viens no objektiem, ko Ventspils brīvostas pārvalde veic 2018.gadā, īstenojot pievedceļu attīstības projektu. Līdz 2022. gadam Ventspilī paredzēta 19 pievedceļu posmu gandrīz 13 kilometru garumā atjaunošana vai izbūve. 85% no pievedceļu attīstības projekta attiecināmajām izmaksām sedz Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Projekts Nr. 6.1.1.0/17/I/001 „Pievedceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” tiek īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros.